AktualnościO gminieCiekawostkiKontaktHistoriaTurystykaMapkaOświataPrzetargiProjekty Unijne

INTERNET W GMINIE

            Władze Gminy Czernice Borowe od kilku lat poszukiwały rozwiązań mających na celu  umożliwienie mieszkańcom dostępu do Internetu. Gdy zawiodły nadzieje, wiązane z inwestycją TPSA oraz nie uzyskano dofinansowania na budowę sieci  teleinformatycznej, powstał pomysł dostawy  Internetu własnymi siłami.
Utworzona  w 2004 roku jednostka  budżetowa  gminy- Gminne Centrum Informacji  posiada w celach statutowych zadanie: dostarczanie usług teleinformatycznych dla mieszkańców. GCI w 2007r. uzyskało wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych na świadczenie usług w tym zakresie.
W pierwszej kolejności zadbano o dostawę Internetu dla szkół prowadzonych przez Gminę. Następnie zakupiono niezbędne urządzenia służące do zbudowania infrastruktury służącej dla mieszkańców w poszczególnych miejscowościach. Zainteresowanie mieszkańców jest  ogromne. Wielu odbiorców przez kilka miesięcy korzystało promocyjnie z  i Internetu o pełnej funkcjonalności. W listopadzie 2008 roku GCI podpisało umowy na dostarczanie usługi teleinformatycznej.
Brak sygnałów ze strony odbiorców świadczy o tym, że dostarczany Internet o pełnej funkcjonalności spełnia oczekiwania.


ZBIORNIKI RETENCYJNE

W 2008 roku przeznaczono 80 tys. zł. na odbudowę i oczyszczenie zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie Gminy. Dzięki tej inwestycji z zaniedbanych stawów powstały zbiorniki retencyjne. Do tej pory przeprowadzono renowację stawu w Turowie i Pawłówku. Program będzie kontynuowany w 2009 roku. Planujemy zwiększenie zadania i pozyskanie środków na ten cel z poza budżetu.


Inwestycje infrastrukturalne

 

W 2008r. Gmina Czernice Borowe uzyskała 280 000,00 zł. dofinansowania z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.
W ramach programu wykonano następujące inwestycje:
Komponent B
"Remont Szkoły Podstawowej w Węgrze". Wartość inwestycji 105 149,34 zł.
( dofinansowanie 50 000,00 zł.)
Zakres rzeczowy zadania - remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.


Komponent C
"Przebudowa drogi gminnej Rostkowo-Skierki"
w ramach inwestycji zostało wykonane potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltową i grysową drogi o długości 2250 mb. Wartość inwestycji 156 465,00 zł. ( dofinansowanie 100 000,00 zł.)


Komponent D
"Modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Rostkowie". Koszt inwestycji 44 598,74 zł. ( dofinansowanie 30 000,00 zł.)
Wykonane zostało ogrodzenie i wyposażenie boiska piłki nożnej, montaż piłkochwytów, wyposażenie boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw dla najmłodszych. Wykonano też dojście do boisk - chodnik.Komponent D
"Budowa przydomowych oczyszczalni"
Wybudowano 20 przydomowych oczyszczalni, na terenach o rozproszonej zabudowie. Wartość inwestycji 148 849,00 zł. (dofinansowanie 100 000,00 zł.)


Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Gmina otrzymała dotacje w kwocie 50 000,00 zł. na budowę drogi Chojnowo - Węgra o dł. 3060 mb. Koszt inwestycji 156 465,00 zł.


Od 2006 roku w Gminie Czernice Borowe realizowany jest projekt budowlany pn. "Centrum sportu i rekreacji w Obrębcu". 26 lipca 2008r. nastąpiło otwarcie świetlicy wiejskiej w Obrębcu, będącej jednym z elementów kompleksu sportowego.
Koszt budowy 457 320,91 zł., w tym kwota dofinansowania 197 569,00 zł. ze środków unijnych. (Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006." działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego")
Budynek oprócz funkcji świetlicy pełnił będzie rolę zaplecza sanitarnego dla kompleksu boisk sportowych.


 

 

 


Realizowane Projekty


Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej realizuje projekt
"EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY KLUCZEM DO ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ". więcej >>>


Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej realizuje projekt "EDUKACJA JĘZYKOWA PIERWSZYM KROKIEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ".więcej >>>


Urząd Gminy Czernice Borowe od września 2007r. realizuje pilotażowy projekt "Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.więcej >>>


Urząd Gminy Czernice Borowe realizuje projekt pn. "Znajomość języka angielskiego potrzebą współczesnej kadry" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. więcej >>>


Urząd Gminy Czernice Borowe realizuje Projekt "Rolniku, zmiana kwalifikacji to sposób na nowe zatrudnienie" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. więcej >>>


Urząd Gminy Czernice Borowe relizuje Projekt "Nowe Oblicze Rostkowa - miejsca kultu Św. Stanisława Kostki" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006. Priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 więcej >>>


Urząd Gminy Czernice Borowe relizuje Projekt "Przebudowa centrum wsi gminnej Czernice Borowe" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006. Priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 więcej >>>