AktualnościO gminieCiekawostkiKontaktHistoriaTurystykaMapkaOświataPrzetargiProjekty
Turystyka

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
PO GMINIE CZERNICE BOROWE >>>

 

 

Powstała Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza

Samorządy gmin, miast i powiatów oraz przedsiębiorcy Północnego Mazowsza pracujący od czterech miesięcy nad programem rozwoju turystyki i infrastruktury regionu powołały dnia 19 września 2003 r. (piątek) w Przasnyszu Lokalną Organizację Turystyczną Północnego Mazowsza.

Stowarzyszenie zostało utworzone przez 23 założycieli w celu ożywienia gospodarczego i upowszechniania wizerunku Północnego Mazowsza jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, inicjowania i wspomagania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz przedsiębiorców z władzami samorządowymi. Działania członków organizacji skierowane będą także na pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na renowację obiektów zabytkowych, budowę zbiorników wodnych, basenów kąpielowych, hal rekreacyjno-sportowych oraz rozwój rolnictwa ekologicznego, ochronę środowiska naturalnego i prawidłowe wygospodarowanie odpadów.

Projekt ten z pewnością przyczyni się do podwyższenia poziomu rozwoju gospodarczego regionu, jego konkurencyjności oraz poprawy poziomu życia i spójności społeczno- gospodarczej. Honorowy patronat nad Zintegrowanym Programem Rozwoju Turystyki i Infrastruktury Północnego Mazowsza przyjął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik.

Zebranie Założycielskie połączone było z Warsztatami Biznesu Turystycznego oraz wykładem eksperta z Wielkiej Brytanii w dziedzinie agroturystyki i kolejek wąskotorowych prof. Bernarda Lane. W warsztatach wzięło udział również wielu znakomitych ekspertów z różnych dziedzin, między innymi z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Akademii Rolniczej w Poznaniu, Polskiego Zrzeszenia Hoteli, Państwowego Instytutu Geologicznego.

Wspólnym, integrującym elementem całego programu jest idea przywrócenia do życia kolejki wąskotorowej, na trasie Mława - Krasne - Przasnysz - Maków Mazowiecki. Zabytkowa kolejka ma już ponad sto lat. Długość jej trasy wynosi 64 km a ogólny obszar objęty projektem to około 150 km2. Trasa kolejki przebiega wzdłuż wielu atrakcji o znaczeniu turystycznym między innymi dobra rodowe Krasińskich w Krasnem, stadnina koni w Krasnem, sanktuarium św. Stanisława Kostki, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, klasztory i kościoły jak również liczne gospodarstwa agroturystyczne, w tym ferma strusi. Z pełną wersją projektu można się zapoznać na stronie internetowej http://www.mazowszeturystyka.org.pl