AktualnościO gminieCiekawostkiKontaktHistoriaTurystykaMapkaOświataPrzetargiProjekty

 

Przetargi

 

Przetargi na stronie BIP Czernice Borowe >>>

 

Aktualne informacje dot. przetargów

 

 

 


Przetarg niograniczony na Dostwę samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu przynajmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim na potrzeby Gminy Czernice Borowe.

Dokumenty do pobrania (Format PDF)

Ogłoszenie o przetargu >>>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>>

 


Przetarg niegraniczony na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Czernice Borowe.

Dokumenty do pobrania (PDF):

ogłoszenie o przetargu >>>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) >>>

 


P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y

na dostawę średniego samochodu pożarniczego

Dokumenty do pobrania (PDF):

ogłoszenie o przetargu >>>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) >>>

 

 


Ogłoszenia archiwalne


P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe

Dokumenty do pobrania (PDF):

ogłoszenie o przetargu >>>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) >>>

Wyjaśnienia do SIWZ >>>

 


P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y

Przebudowa drogi gminnej Rostkowo - Skierki

Ogłoszenie o przetargu >>>

Specyfiakcja Istotnych Warunków Zamówienia >>>

 


P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y

NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI PN.
REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘGRZE


Ogłoszenie o przetargu >>>

Specyfiakcja Istotnych Warunków Zamówienia >>>

Wyjaśnienia do SIWZ >>>

Schemat stolarki okiennej >>>

 


 

P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y
na wykonanie:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2008r.

dokumenty do pobrania (pdf):


Ogłoszenie >>>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>>


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI PN. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych

Dokumenty do pobrania (pdf):

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU >>>

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na udzielenie kredytu długoterminowego

Dokumenty do pobrania (format pdf):

Ogłoszenie o przetargu >>>

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA >>>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę wozu strażackiego

Dokumenty do pobrania (format pdf):

Ogłoszenie o przetargu >>>

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA >>>


Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Dokumenty do pobrania (format pdf):

Ogłoszenie >>>


Gmina Czernice Borowe ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż wozu strażackiego

Dokumenty do pobrania (format pdf):

Ogłoszenie o przetargu >>>

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA >>>

 

 


Ogłoszenie o przetargu: NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI PN. Centrum sportu i rekreacji we wsi Obrębiec

Dokumenty do pobrania (format pdf):

ogłoszenie o przetargu >>>

specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>

 

Wyjaśnienia dot. przetargu >>>

Wyjaśnienie/sprostowanie - zmiana nr konta >>>


Ogłoszenie o przetargu: NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI PN. Modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych

Dokumenty do pobrania (format pdf):

ogłoszenie o przetargu >>>

specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>

Wyjaśnienie/sprostowanie - zmiana nr konta >>>

Sprostowanie - zmiana terminu >>>


Ogłoszenie o przetargu: NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI PN. Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych. Etap II - Bieżnia wokół boiska trawiastego, elementy widowni.

Dokumenty do pobrania (format pdf):

ogłoszenie o przetargu >>>

specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>

Wyjaśnienie/sprostowanie - zmiana nr konta >>>

Sprostowanie - zmiana terminu >>>


Ogłoszenie o przetargu: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZERNICE BOROWE

Dokumenty do pobrania (format pdf):

ogłoszenie o przetargu >>>

specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>


Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty na sprzedaż pieca /kotła/ centralnego ogrzewania dla potrzeb szkoły podstawowej

Dokument do pobrania (format MS Word) >>>


ZAWIADOMIENIA

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 134395 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane : Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych. Etap II Bieżnia wokół boiska trawiastego, elementy widowni. (PDF) >>>

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej ofertyDot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 134337 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane : Modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych (PDF) >>>

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 8134212 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane : Centrum sportu i rekreacji we wsi Obrębiec (PDF) >>>

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty najkorzystniejszej Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 134303 - 2007 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernice Borowe" (pdf) >>>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlaneModernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo Numer ogłoszenia: 149183 - 2007. (pdf) >>>

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty najkorzystniejszej Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 115405 - 2007 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo" (pdf)>>>

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty najkorzystniejszej Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OWP/2007/05/21-673211 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: "Modernizacja drogi gminnej Pawłówko - Kadzielnia" >>>

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OWP/2007/05/21-1342477 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: "Modernizacja dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie" >>>

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr II-3/2006 w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla dorosłych w ramach projektu pn. "Znajomość języka angielskiego potrzebą współczesnej kadry" >>>

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/10/05-1117532 >>>

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/09/28-1386915 >>>

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP nr 199 z dnia 04.08.2006, poz.39697 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - "Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych. Etap II - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego. >>>

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr II-2/2006 w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie przygotowywania i dostarczania wyżywienia podczas kursu języka angielskiego w ramach projektu pn. "Znajomość języka angielskiego potrzebą współczesnej kadry" >>>

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr II-1/2006 w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu języka angielskiego w ramach projektu pn. "Znajomość języka angielskiego potrzebą współczesnej kadry" >>>