AktualnościO gminieCiekawostkiKontaktHistoriaTurystykaMapkaOświataprzetargiInwestycje i Projekty

 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych:
Przeprowadzenie i zorganizowanie szkolenia w zakresie: kurs obsługi kasy fiskalnej dla 30 osób (3 grupy 10-cio osobowe). Szkolenie będzie przeznaczone dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie. Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu >>>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>>

Załącznik nr 1: Program kursu obsługa kasy fiskalnej

Załącznik nr 2: Formularz oferty (wzór)

Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy (wzór)

Załącznik nr 4: Wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia (wzór)

Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych usług (wzór)

Załącznik nr 6: Projekt umowy