AktualnościO gminieCiekawostkiKontaktHistoriaTurystykaMapkaOświataPrzetargiProjekty

dyr. Grażyna Lipska

Szkola

Z życia szkoły

 

Prezentacja szkoły >>>

Jan Paweł II - prezentacja o patronie szkoły >>>

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMÓW: " EDUKACJA JĘZYKOWA PIERWSZYM KROKIEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ" I " EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY KLUCZEM DO ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ".

W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch projektach edukacyjnych związanych z poszerzaniem wiedzy i umiejętności z języka angielskiego. Są to : " Edukacja dzieci i młodzieży kluczem do rozwoju społeczności wiejskiej" i " Edukacja językowa pierwszym krokiem w lepszą przyszłość".

Zajęcia były prowadzone zgodnie z harmonogramem z wyszczególnionymi godzinami zajęć i klasami, który comiesięcznie był przekazywany wraz listami frekwencji do Urzędu Gminy Czernice Borowe.

Głównymi celami obu projektów było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas 0- VI w zakresie znajomości języka angielskiego oraz zagospodarowanie czasu wolnego.

Natomiast do celów szczegółowych należy zaliczyć:

- Rozwijanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce,
- Wzbogacenie wiedzy w zakresie leksyki i gramatyki języka angielskiego,
- Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia,
- Zachęcanie do samokształcenia ( także z wykorzystaniem technologii komputerowej),

Należy podkreślić, że 4-miesięczna praca związana z realizacją wspomnianych projektów wzbogaciła nas o nowe cenne doświadczenia, a zarazem była źródłem ogromnej satysfakcji. Zajęcia edukacyjne, jak i warsztatowe zachęcały uczniów do rozwijania i poszerzania swoich zainteresowań, a także pobudzały pasję do nauki języka obcego. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że niemal w każdej klasie są uczniowie utalentowani aktorsko, językowo i plastycznie.
Warto wspomnieć, iż szczególną zaletą imprezy był fakt, że poprzez pobudzające wyobraźnię inscenizacje teatralne, nasi wychowankowie pogłębiali i rozbudzali nowe zainteresowania literackie. A sięgaliśmy do wielu różnych gatunków literackich, min. baśni, poezji, podań... Co więcej, poprzez tworzenie mini dialogów, zabawę w aktorów dzieci nabywały umiejętności pracy w grupie i brania współodpowiedzialności za jakość tej pracy.
Oprócz spotkań stricte teatralnych, uczniowie wyrównywali braki na zajęciach edukacyjnych leksykalno- gramatycznych, podczas których poznawały także tajniki kultury i historii niektórych państw anglojęzycznych.
W oparciu o Internet w naszej pracy korzystaliśmy z niezliczonej ilości przydatnych stron internetowych, z których czerpaliśmy wiedzę i inspiracje.
Kolejnym etapem naszych działań było przygotowanie dekoracji (scenografia, maski i kostiumy) do inscenizacji " Christmas Animals", którą przedstawimy podczas uroczystego podsumowania projektów w dn. 19.12. 2008r. w Czernicach Borowych.Jasełka

"Jasełka" w naszej szkole odbyły się 18 grudnia 2008r. Nosiły tytuł "Ten szczególny dzień się budzi". W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Jak co roku nasi mali aktorzy pragnęli wiernie odtworzyć wydarzenia sprzed 2000 lat. Ta szczególna noc, noc narodzin Zbawiciela Jezusa Chrystusa została nam przybliżona przez małych Aniołków, skromnych pastuszków, potężnego i okrutnego króla Heroda oraz Mędrców ze Wschodu. Nowością w przedstawieniu były Pasterki zbierające maliny dla Jezusa. Obecny był także diabeł, który nawrócił się po narodzeniu i ujrzeniu małego Jezusa. Po przedstawieniu wychowawcy podzielili się w klasach opłatkiem ze swoimi wychowankami. Przedstawieniu towarzyszyły piękne kolędy i pasterałki w wykonaniu naszych uczennic. Tradycja już się stało, że "Jasełka" przedstawiamy również w naszym Kościele parafialnym przed Pasterką. Parafianie podziwiali naszych uczniów i nagradzali ich gromkimi brawami, a ksiądz Proboszcz Tomasz Ozimkowski małych parafian nagrodził też słodkim upominkiem."Święty Andrzeju - daj nam znać, co się z nami będzie dziać ?"

Od dawien dawna ludzie próbują poznać przyszłość . Najstarszym sposobem na to są oczywiście wróżby. Jednak nie każdy dzień w roku sprzyja magicznym obrzędom. W wigilię św. Andrzeja wróżą sobie Ci, którzy chcą dowiedzieć się, co ich spotka w nadchodzącym roku. W naszej szkole Andrzejki odbyły się 27 listopada. Zabawa połączona ze wspólnymi wróżbami trwałą od godz. 12.00 do 16.00. W świat magii i czarów wprowadziły nas wróżki, które zachęciły wszystkich do odkrycia cząstki tajemnic naszego życia. Chętni uczniowie mogli poznać imię swojego wybranka (swojej wybranki), dowiedzieć się, kto pierwszy zmieni stan cywilny lub kim będzie w dorosłym już życiu. Dużo śmiechu było, gdy uczniowie "wirującą butelką" odczytywali z gwiazd swoją przyszłość. Również lanie wosku przez dziurkę od klucza dostarczyło nam nie lada emocji. Gdy wszyscy zaspokoili swoja ciekawość, udaliśmy się na poczęstunek przygotowany przez rodziców, a potem na wspaniałą dyskotekę.Apel z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Jak każdego roku dzień 11 listopada w naszej szkole jest obchodzony z wilelką powagą i czcią. Dlatego w dn. 10.11.2008r. 90-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczciliśmy uroczystym apelem przygotowanym przez uczniów kl. IV, V i VI pod kierunkiem p. Moniki Roman. Wydarzenia z 1918r. zmuszają nas Polaków do szczególnej refleksji i zadumy nad losem naszego państwa, które po 123 latach zniewolenia i bezskutecznych zrywów wolnościowych, dumnie powróciło na mapę świata. Spełnił się sen wielu pokoleń: odrodziło się państwo polskie! Wielkie to szczęscie i honor przynależeć do jakiegoś narodu, mieć swój kraj i język. Warto pamiętać, że patriotą nie jest się tylko podczas zawieruchy wojennej, ale jest się nim także, na co dzień, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy pamięta się o ważnych rocznicach państwowych, które są korzeniami naszej pięknej historii.Kampania Białych Serc

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń społecznych w naszym kraju, rozwijającym się się szczególnie wśród młodego pokolenia jest narkomania. Problem ten istnieje już w szkołach podstawowych, a około 60% dzieci i młodzieży przyznaje, że miało kontakt z narkotykami. Grupa Zalewski Patrol z Mławy już po raz czwarty zorganizowała Kampanię Białych Serc, której celem jest propagowanie życie bez narkotyków. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się do tej akcji i tym samym zdecydowanie wystąpili przeciwko narkotykom, rosnącej bardzo szybko liczbie osób uzależnionych oraz tym, którzy sprzedają "białą śmierć". 17 października zaopatrzeni w białe serduszka i białe baloniki (znak czystości i walki z narkotykami) - symbole IV Kampanii Białych Serc przemaszerowaliśmy ulicami Węgry, by pokazać, że pamiętamy o ofiarach narkotyków i zaprotestować przeciwko temu uzależnieniu. W ten symboliczny sposób chcieliśmy pokazać, że my - uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Węgrze narkotykom mówimy stanowcze "nie"!


ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

17 października 2008r. z udziałem rodziców pierwszaków, Pani Dyrektor, nauczycieli i wszystkich uczniów szkoły odbyła się uroczystośc ślubowania uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści musieli wykazac się pewnymi wiadomościami i umiejętnościami. Udzielali odpowiedzi na zagadki, tworzyli zbiory samogłosek i spółgłosek, nazywali owoce drzew i układali niezwykłe postaci z figur geometrycznych. Przedstawili wszystkim, jak powinien zachowywac się wzorowy uczeń. Zaprezentowali też zgromadzonym wiersze i piosenki, których nauczyli się podczas pierwszych dni nauki w naszej szkole. Po krótkim egzaminie Pani Dyrektor poprowadziła ślubowanie i dokonała ważnej ceremonii pasowania. Uczniowie i uczennice sumiennie wywiązywali się z obowiązku szkolnego, by stac się odpowiedzialnym i wykształconym człowiekiem.Bezpieczna droga do szkoły

16 października 2008r. w związku z programem ,,Bezpieczna droga do szkoły. Chcesz być bezpieczny bądź widoczny!'' odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z funkcjonariuszami Policji Ruchu Drogowego w Przasnyszu. Policjanci poinformowali uczniów o obowiązku używania elementów odblaskowych, korzystania z chodnika,drogi dla pieszych lub pobocza. Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką pracy policji. Byli bardzo zainteresowani pogadanką, zadawali wiele pytań na interesujące ich tematy. Na zakończenie spotkania pierwszoklasiści otrzymali elementy odblaskowe i dyplomy za poznawanie przepisów i zasad poruszania się na drogach publicznych.


Piąta rocznica nadania imienia szkole

16 października 2008r. obchodziliśmy piątą rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II. Obraliśmy sobie Patrona, który służy nam za wzór, który wciąż pozostaje niedościgłym ideałem. Chcieliśmy uczcic jego pamięc i przypomniec, że Karol Wojtyła nie tylko był wielkim Papieżem, ale też najlepszym wychowawcą i przyjacielam młodzieży.
Uroczystośc rozpoczęliśmy od złożenia kwiatków pod tablicą pamiątkową znajdująca się przy szkole. Następnie z pocztem sztandarowym i zaproszonymi goścmi przemaszerowaliśmy do Kościoła na Mszę Świętą. Modliliśmy się o beatyfikację wielkiego Polaka.
By dzień ten na zawsze pozostał w naszej pamięci posadziliśmy sosnę piską wyhodowaną w Nadleśnictwie Jabłonna z nasiona, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie Pielgrzymki do Polski w dn. 26.05.2006 r. podczas Mszy Świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie.
Po przybyciu do szkoły uczestniczyliśmy w uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów klas V-VI. Wygłoszone przez nich wiersze autorstwa papieża i fragmenty homilii pochodzące ze spotkań z młodzieżą utwierdził nas w przekonaniu, że Ojciec Święty był wielką osobowością. Kto wie, czy nie jedną z największych w historii. Kształtował nasze charaktery, wpływał na losy świata, a jednocześnie wydawał się taki bliski. Słuchając, obiecywaliśmy sobie, że słowa i nauki Jana Pawła II pozostaną z nami. A my - społecznośc szkolna staramy się być godnymi jego imienia.
Naszą małą uroczystośc zaszczycili swą obecnością Pani wizytator Elżbieta Radomska, Wójt Gminy Czernice Borowe Wojciech Brzeziński, prezes ZNP Beata Ulatowska, ksiądz proboszcz Tomasz Ozimkowski, pani Leśnik Ewelina Mucha-Mączyńska ,dyrektorzy szkół z terenu Gminy Czernice Borowe, Rada Rodziców i strażacy.
Po apelu uczniowie przypomnieli sobie uroczyste chwile z nadania imienia oglądając fragmenty zapisane na taśmie magnetofonowej.
"Dzień Nauczyciela" - 13.10.2008r.

"W czas złotej jesieni to święto przypada,
gdy wśród drzew podcieni grad kasztanów spada.
Kiedy liście z wiatrem tańczą bossanovę,
a świt zwiesza mokre mgły październikowe..."

W tak pięknym nastroju, jak słowa wiersza, odbyło się Święto Nauczycieli w Szkole Podstawowej w Węgrze. Uczniowie klas II-III pod kierunkiem wychowawczyni Anny Beker przygotowali inscenizację zatytułowaną "Lekcja na temat Dnia Nauczyciela". W programie tej inscenizacji znalazły się piękne słowa wierszy mówiących o wadze istnienia szkoły, o ważnej roli nauczyciela w życiu każdego ucznia oraz o postawie codziennej ucznia.
Wierszom i tekstom towarzyszyły piosenki wytwarzające atmosferę harmonii, spokoju i radości.
Nie obyło się również bez tego, aby Nasi Szanowni Nauczyciele uczestniczyli w inscenizacji. Uczniowie klas II-III zaprosili panią dyrektor Grażynę Lipską na mini lot kosmiczną rakietą.

Razem z dziećmi p. dyrektor "okrążyła" Ziemię (czyli nasz szkołę). Wróciła z tej podróży bardzo uradowana. Dzieci natomiast przywiozły z "Kosmosu" dla wszystkich nauczycieli kosmiczne bukieciki kwiatów.

Natomiast Ola Marcińczyk (ucz. kl. II) odgrywająca rolę Pani Jesieni, śpiewając piosenkę wręczyła nauczycielom jesienne liście - laurki. Inscenizację zakończyły życzenia dzieci skierowane do wszystkich wychowanków zawierające słowa wdzięczności i uznania, a spisane, a spisane na Wielkiej Laurce, którą otrzymała p. dyrektor.

"...Nauczyciel to genialny
kompozytor i dyrygent,
Utalentowany jubiler
wykuwający ze szlachetnego kruszcu
najpiękniejsze klejnoty."

 


Święto Lasu i Drzewa

Wiadomo, że bez roślin nie moglibyśmy żyć. Dlatego Święto Lasu i Drzewa (10.10.2008r.) potraktowaliśmy bardzo poważnie. Wszyscy uczniowie naszej szkoły uważnie wysłuchali zaproszonego Pana Leśniczego L. Dęby z Nadleśnictwa Przasnysz, który opowiadał zebranym, jak należy dbać o przyrodę i jakie pożytki płyną z takiego zachowania i jak procentuje w przyszłości troska o środowisko. Nadleśnictwo Przasnysz podarowało na prośbę p. dyrektor 300 sadzonek grabu, byśmy mogli posadzić go przy szkolnym ogrodzeniu. Otrzymaliśmy też kilka jarzębin, klonów i modrzewi, które natychmiast znalazły swoje miejsce wśród brzóz, wcześniej przez nas posadzonych. To była ciekawa lekcja przyrody.VIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Dnia 02.10.2008r. delegacja z naszej szkoły udała się do Częstochowy na VIII Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wyjątkowo w tym roku pojechała nas tylko 11-to osobowa grupa z Ks. Proboszczem T. Ozimkowskim na czele. Po przybyciu do Częstochowy odebraliśmy pamiątki okolicznościowe i udaliśmy się ze sztandarem Szkoły na Mszę Świętą. Msza Święta odprawiona była pod przewodnictwem duszpasterza Rodziny Szkół Ks. Bp. Zygmunta Zimowskiego. Mszę Świętą razem z innymi kapłanami przy Ołtarzu Głównym koncelebrował nasz Ks. Proboszcz Tomasz Ozimkowski. Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpiło: - odczytanie Aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski, - odczytanie listu do Ojca Świętego Benedykta XVI, -odśpiewanie Hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. O godzinie 14-stej odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół w Auli Jana Pawła II. Głównym punktem spotkania było wręczenie nagród laureatom konkursu na plakat VIII Pielgrzymki Rodziny Szkół pod hasłem "Jan Paweł II- Wychowawca młodych", oraz omówienie prezentacji z okazji jubileuszu 10lecia naszej działalności. Po spotkaniu udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Do zobaczenia za rok!


Projekty edukacyjne z języka angielskiego

W terminie od 01.09.2008r. do 31. 12.2008r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji dwóch projektów edukacyjnych z języka angielskiego. Jeden z nich- rządowy projekt FIO pn. " Edukacja językowa pierwszym krokiem w lepsza przyszłość" skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły, począwszy od kl.0 - VI. Projekt ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Ziemi Czernickiej. Zarówno uczniowie zaawansowani w języku angielskim, jak i z trudnościami mają okazję nadrobienia zaległości językowych, a także pogłębienia swoich zainteresowań w tej dziedzinie. Oprócz wyżej wspomnianych zajęć stricte edukacyjnych, uczniowie mają możliwość wykazania się aktorskiego biorąc udział w mini inscenizacjach teatralnych w ramach warsztatów teatralnych. Drugi projekt realizowany równorzędnie, tym razem z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego , przy ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemi Czernickiej jest zatytułowany "Edukacja dzieci i młodzieży kluczem do rozwoju społeczności wiejskiej". Celem jego jest min. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie znajomości języka angielskiego. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie mają okazję zdobywać nowe umiejętności i wiedzę w oparciu o różnorodne techniki informacyjne. Podczas zajęć warsztatów teatralnych i konwersacyjnych uczniowie kl. V i VI będą rozwijali i pogłębiali swoje zainteresowania i umiejętności językowe. Obydwa projekty zakończy konferencja podsumowująca dotychczasowe wysiłki uczniów i nauczycieli wszystkich szkół biorących udział w tego typu imprezie. Wśród zaproszonych gości będą rodzice i przedstawiciele władz lokalnych i oświatowych.
Monika Roman


Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze rozpoczęli rok szkolny 2008/2009 mszą świętą w kościele parafialnym o godzinie 8:00. Później uczniowie, nauczyciele i rodzice wraz ze sztandarem przeszli do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych, przydzieliła wychowawstwa klasy. Szczególnie serdecznie przywitała uczniów klasy "0". Uczniowie mieszkający w Olszewcu przygotowali część artystyczną i definitywnie pożegnali wakacje.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008

20 czerwca o godzinie 9:30 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008. Uroczystość tę rozpoczęła pani Dyrektor Grażyna Lipska. W przemówieniu podsumowała miniony rok. Podziękowała nauczycielom i uczniom za całoroczną pracę i sukcesy, a rodzicom za współpracę. Następnie poprosiła absolwentów klasy VI i wręczyła im Pamiątki Ukończenia Szkoły Podstawowej. Wyróżniający się uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody książkowe. W mowie końcowej pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia dalszych sukcesów i miłego wypoczynku podczas wakacji. Po części artystycznej przygotowanej przez absolwentów klasy VI, wychowawca - pani Barbara Częścik skierowała kilka słów do swoich wychowanków. W dalszej części pani Dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom z klas IV-V. Po rozdaniu świadectw uczniowie wręczyli nauczycielom kwiaty. Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2007/2008 dopełniła Msza Święta z udziałem dzieci, rodziców i nauczycieli.IV Mazowiecki Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej "Rostkowo 2008"

Dnia 8 czerwca 2008 roku odbył się IV Mazowiecki Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej "Rostkowo 2008" pod hasłem ŚMIECH TO ZDROWIE. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI, którzy przedstawili kabaret pt. "Do naszej szkoły nie chodzą anioły" zajmując II miejsce. Zaprezentowane przez nas przedstawienie wywołało szczery uśmiech u widzów.Dzień Dziecka na Mazurach (02.06.2008)

Dnia 02.06.2008 roku uczniowie, rodzice i nauczyciele wybrali się na zaplanowaną przez p. W. Kordek i p. A. Beker, jednodniową wycieczkę. Trasa wycieczki wiodła do Świętej Lipki przez Reszel, Kętrzyn aż do Siedziby Hitlera- Gierłoży tzw. "Wilczego Szańca".

Pierwszą atrakcją dla grupy zwiedzających była Święta Lipka - sanktuarium maryjne podniesione przez Papieża Jana Pawła II do godności Bazyliki Mniejszej. Po zwiedzeniu bazyliki mieliśmy okazję wysłuchać koncertu organowego i obejrzeć ruchome figury przedstawiające scenę Zwiastowania.

Po zwiedzeniu i wysłuchaniu koncertu p. przewodnik zaprosiła nas, jak to bywa w zwyczaju, na spacer po sklepikach z pamiątkami.

Ze Świętej Lipki pojechaliśmy do Reszla. Na 6 km trasie podziwialiśmy barokowe kapliczki drogi krzyżowej, pochodzące z 1743 roku.

W Reszlu zwiedziliśmy zamek biskupów warmińskich, pochodzący z XIV wieku. Weszliśmy na dziedziniec przez charakterystyczną, obronną bramę. Następne kroki skierowaliśmy na zamkową wieżę, z której podziwialiśmy panoramę miasta i okolic.

Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Kętrzyna.

Pierwsze kroki skierowaliśmy na zamek krzyżacki z XIV wieku. Świetnie zachowany, posiadający bramę wjazdową i dziedziniec. W jednym z pomieszczeń zamkowych, przeznaczonych na Muzeum, obejrzeliśmy kolekcję rzemiosła artystycznego.

Chłopcy mieli nawet okazję wybicia monety. Około godziny 14.00 zjedliśmy obiad, aby pokrzepić siły na dalsze spacery po "Wilczym Szańcu"

Z Kętrzyna pojechaliśmy do Gierłoży. W samym sercu Mazur, zwiedziliśmy Kwaterę Główną Hitlera "Wilczy Szaniec" z 1941 roku. Mieliśmy okazję obejrzenia pozostałości po zamaskowanym miasteczku w lesie, które zawierało 200 budynków: schrony, baraki, dworzec kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne, centrale dalekopisowe.

Po półtoragodzinnym spacerze leśnym traktem wsiedliśmy do autokarów i udaliśmy się w drogę powrotną. Podczas podróży wspominaliśmy piękne opowieści i legendy przekazane przez przewodniczkę p. Cybulską. Na miejsce dowieźli nas bezpiecznie, mili i weseli panowie kierowcy z PKS Przasnysz.
Opracowała Anna Beker


Dzień matki (26.05.2008r.)

"Jest takie słowo jedno, przy którym inne bledną .- MATKA."
Dzień 26 maja od wielu lat obchodzony jest bardzo uroczyście. Swoje święto mają wtedy Mamy. Nasi uczniowie również chcieli pokazać, jak Je kochają i przygotowali wspaniałą uroczystość. O godzinie 12:00 rozpoczął się Dzień Matki. Liczna publiczność zajęła miejsca, a uczniowie "0" i klas I-III zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. "My kochamy nasze Mamy". Uczcili wierszem i piosenką ten wspaniały dzień, złożyli życzenia swoim Kochanym Mamom i wręczyli Im własnoręcznie przygotowane prezenty. Potem zaprosili wszystkich gości na słodki poczęstunek.
Niejednej Mamie zakręciła się łezka w oku, gdy patrzyła na swoje dziecko i słuchała słów płynących prosto z serca! Niezapomniane są przecież chwile i ogarnia nas wzruszenie, gdy dziecko tuli się do Mamy, a Ona całuje je i czule głaszcze po głowie.
Tak wspaniały dzień przygotowali uczniowie klas młodszych wraz ze swoimi wychowawczyniami. To dzięki nim wysłuchaliśmy wspaniałego przedstawienia, a nasze oczy cieszyła niezwykła dekoracja sali, która potęgowała jeszcze nastrój tego dnia. Kochajmy nasze Mamy codziennie, nie tylko od święta!


"Czernice też biegają"

21 maja 2008 roku o godzinie 17:00 rozpoczęła się akcja Polska biega pod hasłem "Czernice też biegają". Organizatorem biegu były: 11 Środowiskowa Koedukacyjna Drużyna Harcerska "Eko-Harce", Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrze, Urząd Gminy Czernice Borowe.
Uczestnicy biegu spotkali się przed Szkołą Podstawową w Węgrze. Wśród entuzjastów biegania na świeżym powietrzu znaleźli się: pan Wójt Gminy Wojciech Brzeziński, dyrektorzy szkół na terenie gminy, nauczyciele, harcerze, pan Kierownik Gminnego Centrum Informacji - Sławomir Wietecha.
Pani dyrektor Grażyna Lipska powitała około 80 osobową grupę, która udała się na miejsce startu. Trasa biegu wiodła wśród pól i zagajników przez miejscowość Węgra i liczyła 4 kilometry. (Dwie pętle po 2 km.)
Mimo niesprzyjającej pogody, po zakończonym biegu bawiliśmy się świetnie, dzięki sprawnej organizacji grupy harcerzy, którym przewodził druh Grzegorz Krajewski na integracyjnym pikniku.
Nadwerężone siły uczestników zostały zregenerowane przygotowaną przez strażaków OSP w Węgrze pyszną grilowaną kiełbasą.


 


Rocznica urodzin papieża Jana Pawła II (16.05.2008r.)

W dniu 16 maja 2008 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji kolejnych urodzin patrona naszej szkoły. Uczniowie zaprezentowali życiorys Jana Pawła II uwzględniający okres dzieciństwa, młodości i posługi kapłańskiej. Wspólnie śpiewaliśmy ulubione pieśni papieża. Bawiliśmy się i wzruszaliśmy wspominając anegdoty o papieżu. Uczniowie wraz z opiekunem umożliwili obecnym zapoznanie się z fragmentami encyklik i wierszy Jana Pawła II. Uroczystość szkolną uświetnił swoją osobą Proboszcz Parafii w Węgrze ks. Tomasz Ozimkowski. Montaż zaprezentowali uczniowie klas IV i II pod opieką Justyny Graczyk.


I Mazowieckie Zawody w Ratownictwie Medycznym Szkół Policealnych o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego

15 V 2008 r. uczniowie klasy VI wraz z opiekunem - Joanną Szafrańską, mieli okazję obejrzeć na Stadionie Miejskim w Przasnyszu I Mazowieckie Zawody w Ratownictwie Medycznym Szkół Policealnych o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Brali w nich udział słuchacze Policealnych Szkół Medycznych z terenu całego województwa mazowieckiego. Konkurencje obejmowały udzielanie pierwszej pomocy w następujących przypadkach: - nagłe zatrzymanie krążenia, - wypadek komunikacyjny z dwoma poszkodowanymi, - wstrząs anafilaktyczny, - wypadek na budowie, - porażenie prądem i złamanie. Nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć, w jaki sposób udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej przyszli Ratownicy Medyczni, obejrzeć pokaz samoobrony oraz skorzystać z masażu. Policealne Studium Medyczne w Przasnyszu zdobyło indywidualnie I miejsce, natomiast drużynowo - miejsce II.
"Moja szkoła w Unii Europejskiej"

W styczniu 2008 roku uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze wzięli udział w VI edycji programu edukacyjnego "Moja szkoła w Unii Europejskiej". Celem programu było zachęcenie uczniów do rozważań nad zagadnieniem wielokulturowości w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej tradycji i historii. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęliśmy od zapoznania uczniów z projektem i jego celami. Kolejnym etapem było przydzielenie ochotnikom zadań i omówienie szczegółów prezentacji. Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie w dniu 04.04.2008 w naszej szkole został przeprowadzony konkurs na 2 najciekawsze numery gazetki odnośnie tematyki Unii Europejskiej. Największą popularnością cieszyły się tematy: "Moje spotkania z europejską kulturą ", "Przez turystykę poznajemy kulturę europejską" i " Co wnieśliśmy, co możemy wnieść do dziedzictwa kulturowego Europy". Nieco mniejsze zainteresowanie dotyczyło problemu: " Rola Internetu w integracji europejskiej". Szkolna Komisja Oceniająca prace brała pod uwagę: zgodność tematyki gazetek z programem, wartość merytoryczną i formę pracy. Spośród kilkunastu zgłoszonych do konkursu prac wyłonione zostały dwa najciekawsze według Komisji numery. W szkole tematyka integracji europejskiej była przybliżona poprzez prowadzone przeze mnie: mini-wykłady, pogadanki o tematyce: "Europa- pojęcie i symbol" "Dzieje integracji Europejskiej", "Instytucje i organizacje ogólnoeuropejskie", "Moje miejsce w zjednoczonej Europie". Oprócz dyskusji uczniowie pracowali nad przygotowaniem prezentacji multimedialnych nt.: "Podróże po krajach Unii Europejskiej", "Moja mała ojczyzna-historia regionu a historia europejska", "Losy mojej rodziny losami Europy" . Uczniowie mieli również okazję zaprezentowania swojej kilkutygodniowej pracy w postaci wystawy prac plastycznych tj.: makiet, modeli z drewna, masy solnej, plakatów, albumów, folderów turystycznych itp. Grupa dzieci uzdolnionych teatralnie przedstawiła w dniu 9 maja inscenizacje pt. "Różnorodność nie dzieli lecz łączy". Poprzez uczestnictwo w programie wychowankowie nabywali umiejętności pracy w grupie, uczyli się współodpowiedzialności za pracę grupy kształtowali w sobie podstawę tolerancji wobec kultury innych narodów. Przeprowadzona w szkole akcja osiągnęła swój cel-uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i rzetelnie podjęli się realizacji programu. W dniu 10.04.2008r. Zwycięskie numery gazetek zostały przesłane wraz ze sprawozdaniem z realizacji szkolnych działań informacyjno- edukacyjnych do Wojewódzkiej Komisji Oceniającej. Organizator imprezy w szkole: Monika Roman
217 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 5 maja 2008 roku w naszej szkole została przeprowadzona inscenizacja upamiętniająca 217 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W przygotowaniu apelu wzięli udział uczniowie klasy IV i VI pod kierunkiem Pani Moniki Roman. Imprezę rozpoczęło honorowe wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Po hymnie wszyscy przenieśliśmy się do wieku XVIII i pamiętnego dnia 3 Maja. Na scenie w barwnych strojach wystąpili młodzi aktorzy wcielając się w rolę Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Stanisława Małachowskiego i innych. Po inscenizacji uczniowie wzięli udział w konkursie pt. "Co wiem o Konstytucji 3 Maja".
Opracowała Monika Roman.


Konkurs historyczny "Krąg" - IX EDYCJA

Ośmioosobowa grupa uczniów z klasy szóstej pod kierunkiem Pani Moniki Roman wzięła udział w konkursie historycznym pt. "Zamki, pałace, dwory - historia i współczesność". Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu historii niezwykle ciekawego zjawiska architektonicznego kulturowego, jakim były wyżej wspomniane zabytki.
Stanowią one nie tylko o specyfice polskiego krajobrazu, lecz także łączą w sobie niepowtarzalny styl życia całych pokoleń. Przede wszystkim jednak były ostoją naszej narodowej tożsamości, szczególnie w czasach zaborów i okupacji. Ważne jest, aby tak cenne ślady przeszłości, związane z ciekawymi wydarzeniami i postaciami nie odeszły w zapomnienie, dlatego trzeba o nich mówić.
Od października do grudnia 2007 roku chętni uczniowie gromadzili fotografie, rysunki i informacje niezbędne do wykonania prac. Ich rzetelne podejście i zaangażowanie zaowocowało ciekawym ujęciem tematu.
I miejsce spośród ośmiu albumów wysłanych do Organizatora Konkursu, zajęła Katarzyna Kieczmerska. Otrzymała ona dyplom i nagrodę książkową. Wyróżnienie otrzymali: Wojciech Majkowski i Sylwia Prusinowska. Dyplomami uznania zostali uhonorowani: Kamil Ćwiek, Bartłomiej Smoleński, Łukasz Piechota, Aleksandra Zajkowska i Kinga Klimkowska.
Opracowała Monika Roman.


Akcja przyrodnicza "Zostań Przyjacielem Ptaków"

W roku szkolnym 2007/2008 klasy II i III pod opieką wychowawcy Agnieszki Ćwiek włączyły się do akcji przyrodniczej organizowanej przez redakcję "Tygodnika Ciechanowskiego" - "Zostań Przyjacielem Ptaków". Przez kilka zimowych miesięcy opiekowały się ptakami i wrzucały pokarm do karmników, czyściły ptasie stołówki. Przez cały ten czas dzieci obserwowały skrzydlatych przyjaciół, rysowały ich portrety, pisały wiersze. Wykonały też ciekawy album o wróblach. W nagrodę za zapał i dobre serduszka otrzymały "Certyfikat przyjaciela ptaków". Za udział w zimowej akcji zdobyły też nagrody: lornetkę i książkę.


Dzień Ziemi(22.04.2008)

22 kwietnia 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze obchodziliśmy Święto Ziemi. Uczniowie klasy V i VI przygotowali dla kolegów i koleżanek z klas młodszych inscenizację pt "Śmieci mniej- Ziemi lżej". Przybliżyli w ten sposób uczniom problem recyklingu czyli sortowania śmieci i pokazali co można z nimi zrobić i jak powtórnie wykorzystać. Aby być ekologiem na "piątkę" po apelu poszliśmy sprzątać boisko szkolne i tereny przyległe do szkoły.

dzien ziemidzien ziemi

 


Sprawdzian szóstoklasisty (08.04.08)

Ósmego kwietnia uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian szóstoklasisty. Pisało go 13 osób, w tym dwie osoby z dysleksją. Test trwał 60 minut, a dyslektykom dano 90 minut. Tematem testu było Słońce. Wypracowanie miało tytuł "Jedyne pod słońcem", czyli trzeba było opisać niezwykłe miejsce. Uczniowie zdenerwowani, ale z nadzieją na dobry wynik opuścili szkołę.


III rocznica śmierci Patrona Szkoły - Jana Pawła II (02.04.2008)

Ten dzień, tak jak również inne związane z Janem Pawłem II, był uroczyście obchodzony w naszej szkole. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali gazetki przybliżające nam postać patrona. Pod tablicą pamiątkową postawiliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. O godzinie 12:00 odbył się uroczysty apel związany z III rocznicą śmierci Jana Pawła II. Po apelu uczniowie naszej szkoły obejrzeli film pt. "25 lat pontyfikatu Jana Pawła II". Całość wspomnień i przeżyć uświetniło wspólne spotkanie na wieczornej modlitwie w kościele o godzinie 21:00. Skupieni na różańcowych rozważaniach i wsłuchania w słowa ulubionych pieśni papieża doceniliśmy tak szybko przemijający czas. Mamy nadzieję, że nasza wspólna modlitwa przyczyni się do rychłej beatyfikacji naszego Rodaka.Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny (27.03.2008)

27 marca o godzinie 9:00 rozpoczął się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. W naszej szkole do konkursu zgłoszono następujące osoby:

Kategoria "Kangurek"

1. Damian Kądziela kl. I
2. Łukasz Borkowski kl. I
3. Rafał Wiśniewski kl. I
4. Patrycja Zarzycka kl. II
5. Magdalena Ćwiek kl. II
6. Sebastian Szempiński kl. II
7. Ilona Janiszewska kl. II
8. Paweł Sztymelski kl. II
9. Patryk Żmijewski kl. II

Kategoria "Maluch"

1. Ewelina Zarzycka kl. III
2. Aleksandra Szmagaj kl. III
3. Daniel Zarzycki kl. III
4. Marlena Janiszewska kl. IV
5. Sylwia Luberadzka kl. IV
6. Paulina Ćwiek kl. IV

Kategoria "Beniamin"

1. Kinga Klimkowska kl. VI
2. Aleksandra Zajkowska kl. VI
3. Weronika Nosarzewska kl. VI

Grono Pedagogiczne jest dumne ze swoich wychowanków którzy przystąpili do Matematycznego Konkursu a w szczególności uczniów klasy I, że podjęli trud zmagania się z matematycznymi zadaniami. Rozwiązywali je Damian Kądziela, Łukasz Borkowski, Rafał Wiśniewski przygotowywani przez wychowawczynię mgr Annę Beker oraz uczniowie klas: II, III, IV, VI przygotowywani przez Panią Justynę Graczyk. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na wyniki.


Adoracja Grobu Pańskiego (22.03.2008)

W Wielką Sobotę, w Wigilię Paschalną 22 marca 2008 roku odbywała się w naszej świątyni parafialnej Adoracja Grobu Pańskiego. Taką adorację podjęli również uczniowie naszej szkoły i o godzinie 16:00 wystawiliśmy Misterium Wielkanocne pt. "Człowiek XXI wieku z Jezusem na Golgocie". Zgromadzeni w świątyni zostali przeniesieni przez grę "małych aktorów" w czasy Chrystusa. Zobaczyli oni sceny z: powołania uczniów Jezusa nad Jeziorem Genezaret, Ostatnią Wieczerzę, Modlitwę Jezusa w Ogrójcu, Pojmanie Jezusa, Sąd przed Piłatem, Drogę Krzyżową, śmierć Jezusa na Krzyżu i Zmartwychwstanie. Do poszczególnych scen były odpowiednio dostosowane pieśni. Misterium zakończone zostało pieśnią "Pokój zostawiam Wam". Uczniowie nagrodzeni zostali gromkimi brawami od parafian, a od Księdza Proboszcza otrzymali słodkie upominki.


Dzień Kobiet

Dzień 7 marca był w naszej szkole wyjątkowy. Już od rana panowała podniosła atmosfera. Odświętne stroje, uczynni chłopcy, bukiety kwiatów . To Dzień Kobiet. Chłopcy z naszej szkoły postanowili uczcić to święto i przygotowali uroczysty apel. Przedstawili obrazy z "życia swoich koleżanek". Były to scenki, w których uczniowie przebrania za kobiety, pokazali, jak nas widzą. Okazało się, ze lubimy piękne ubrania, dbamy o swoje stroje, ale chętnie też . plotkujemy. Wszystko to ukazane było w żartobliwy sposób i nikt nie poczuł się urażony. Potem chłopcy odczytali znaczenie imion Pań pracujących w naszej szkole. Oj, dowiedziałyśmy się wiele o sobie! Punktem kulminacyjnym były szczere życzenia i kwiaty dla wszystkich Kobiet z naszej szkoły. Choć kobieta to "puch marny", ale bez niej nie można żyć. Taka jest prawda i nic tego nie zmieni - tak swój występ sparafrazowali chłopcy.Walentynki (08.02.2008)

Dnia 8 lutego 2008 roku w naszej szkole obchodziliśmy "Dzień Świętego Walentego". Samorząd Uczniowski w składzie: przewodniczący Łukasz Piechota, zastępca Aleksandra Glinka, sekretarz Magdalena Żmijewska, pod opieką Justyny Graczyk czuwał i zbierał pocztę walentynkową. Okazało się, że nawet najmłodsi mają swoje sympatie. Panie wychowawczynie też zadbały by każdemu wychowankowi było miło. W ten dzień w naszej szkole panowała miła i sympatyczna, przyjazna wszystkim atmosfera."Kapryśna królewna" (05.02.2008)

5 lutego 2008 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgrze mieli możliwość obejrzeć i wziąć udział w inscenizacji "Kapryśna królewna", którą przedstawił Zespół Teatralny "Grupa I" z Torunia. Bohaterka spektaklu nie szanowała starszych, za co spotkała ją kara - nosek prosięcia. Zwłaszcza młodsze dzieci bardzo to przeżywały i nauczyły ją trzech magicznych słów, by czar prysł. Recytując słowa "przepraszam, dziękuję, proszę" i ucząc się grzeczności na co dzień pożytecznie spędziły godzinę lekcyjną.Choinka szkolna (30.01.2008)

Karnawał to czas zabaw. Nasza szkoła tradycyjnie zorganizowała choinkę, która odbyła się 30 stycznia. Już od rana dzieci z niecierpliwością oczekiwały na rozpoczęcie tej imprezy. Punktualnie o godzinie 15:00 rozpoczęły się tańce i zabawy. Czas umilał nam zespół "Quatro", który wspaniale potrafi porwać wszystkich do wspólnej zabawy. O godzinie 16:30 uczniowie wszystkich klas udali się na poczęstunek, który przygotowały mamy. Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie, w którym udział brali uczniowie klas starszych. Pani Dyrektor wspaniale przygotowała młodych aktorów. Inscenizacja pt. "Rodzina Cudnalińskich" podobała się wszystkim zgromadzonym. Po sali rozbrzmiewały salwy śmiechu, a brawa po zakończeniu przedstawienia nie miały końca. Ale to nie był ostatni punkt przygotowanego przez uczniów i nauczycieli programu. Pani Monika Roman przygotowała scenkę w języku angielskim pt. "Duchy", a występy uświetniły piosenki szkolnego chóru, prowadzonego przez panią Agnieszkę Ćwiek. Młodzi uczniowie czekali na kolejną niespodziankę, którą okazał się Mikołaj. Grzeczne dzieci, a tylko takie są w naszej szkole, otrzymały paczki. Wspaniała zabawa trwała aż do godziny 21:00. Zmęczone, ale szczęśliwe dzieci, wróciły do swoich domów. Jeszcze wiele razy wracać będą pamięcią do tego dnia, bo tak wspaniała zabawa może być tylko w Szkole Podstawowej w Węgrze!

Dzień Babci i Dziadka (22.01.2008)

Dnia 22 stycznia naszą szkołę odwiedzili znamienici goście! Babcie i Dziadkowie przybyli licznie, by spotkać się ze swoimi ukochanymi wnuczętami. Uczniowie klas II i III oraz 6-latki przygotowali wspaniałą część artystyczną. Wszyscy wysłuchali wierszy i piosenek, które pokazały jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają Babcie i Dziadkowie. By jeszcze lepiej uczcić ten wspaniały dzień, przygotowaliśmy upominki (laurki, kwiatki), które uczniowie wręczyli wszystkim gościom. Po inscenizacji Babcie i Dziadkowie udali się na słodki poczęstunek, który przygotowały mamy naszych uczniów. Uściskom, całusom i życzeniom nie było końca. Szczęśliwi goście i jeszcze szczęśliwsze dzieci, z żalem opuszczali mury naszej szkoły. Szkoda, że taki dzień jest tylko raz w roku!
Projekt "Edukacja dzieci i młodzieży kluczem do rozwoju Gminy"

Od 3 września kontynuowaliśmy realizację projektu "Edukacja dzieci i młodzieży kluczem do rozwoju Gminy". Uczniowie raz w miesiącu wyjeżdżali na krytą pływalnię w Ciechanowie lub Mławie.

Spotykali się na zajęciach: koła informatycznego

koła teatralnego


koła historycznego

PREZENTACJA HISTORYCZNA O MIKOŁAJU DZIERZGOWSKIM >>>

Odbywały się zajęcia wyrównujące poziom wiedzy i umiejętności z uczniami posiadającymi orzeczenia i opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, czytania ze zrozumieniem, zajęcia wyrównujące poziom z matematyki i języka angielskiego. W ramach rozwijania zainteresowań i pasji uczniowie uczęszczali na zajęcia chóru i koło plastyczne.
 


Jasełka

Dnia 21.12.2007r. w naszej szkole przedstawione zostały Jasełka w wykonaniu uczniów klas I-VI. Uczniowie pięknie wczuli się w role pasterzy, Aniołów, Maryi, Józefa. Pasterze rozmawiali gwarą góralską i nadmienić należy, że nie sprawiło im to kłopotu. Wystąpili w pięknych strojach przygotowanych przez siebie. Chór Aniołów wykonywał piękny śpiew kolęd, które wprowadziły nas w typowo świąteczny nastrój. Po przedstawieniu wychowawcy klas na znak miłości, jedności i pokoju łamali się opłatkiem ze swoimi wychowankami.
Nasze szkolne Jasełka wystawiliśmy 24.12.2007r. o godzinie 21:30 w Kościele Parafialnym tuż przed "Pasterką". Przedstawienie bardzo podobało się zgromadzonym parafianom. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni przez ks. Proboszcza czekoladami.
Gminny Przegląd Dorobku Kulturalnego Szkół (19.12.2007r)

Impreza była podsumowaniem projektów: "Edukacja dzieci i młodzieży kluczem do rozwoju Gminy", "Radosne poznawanie" i "Wczesna edukacja szansą na lepszy start". Wzięli w niej udział również nasi uczniowie.
Przedstawili inscenizację "Rodzina Cudnalińskich"i inscenizację w języku angielskim "House Ghosts!".

Uczniowie przygotowali prace plastyczne na konkurs pt. "Żyj zdrowo i z tradycją na Ty"

Uczennica klasy II Ilona Janiszewska za wykonaną przez siebie pracę zajęła I miejsce. Otrzymała piękną książkę pt. "Polaków dzieje malowane"

 


Przygody Pimpusia Sadełko

W czwartek szóstego grudnia do naszej szkoły oprócz Świętego Mikołaja przybyli Witaminka C oraz Pimpuś Sadełko. Właśnie te dwie osoby są głównymi bohaterami przedstawienia pt. "W krainie witamin". Pimpuś Sadełko to typowy łakomczuch i leniuszek. Jego śniadanie składa się z eklerki, którą popija gazowanym napojem. Nie uprawia żadnego sportu, a czas wolny spędza biernie przed telewizorem. Witaminka C, która z uwagą i przerażeniem przyglądała się stylowi jego życia, starała się nakłonić młodego łakomczucha na zmianę swoich złych przyzwyczajeń. Przestrzegała Pimpusia, że odżywianie się pizzami, chipsami, słodyczami oraz picie gazowanych napojów prowadzi do szkody dla zdrowia. Tłumaczyła i nakłaniała do zmiany. Początkowo nie przynosi to rezultatów, lecz po pewnym czasie Witaminka C odnosi sukces. Pimpuś zmienia zdanie i decyduje się wprowadzić olbrzymie zmiany w sposobie żywienia. Zaczyna odżywiać się zdrowo, jeść dużo owoców i warzyw oraz zaczyna regularnie ćwiczyć. Prześmieszna historia Pimpusia Sadełko zainteresowała uczniów. Z zaciekawieniem śledziły jego losy. Przedstawienie to bardzo spodobało się przedszkolakom, dzięki głównemu bohaterowi. Uświadomiło dzieciom jak ważne jest jedzenie owoców i warzyw, które zawierają niezbędne dla zdrowia witaminy chroniące nas przed chorobami oraz uprawianie różnego rodzaju sportów.


MIKOŁAJKI

Tego dnia nasza szkoła wyglądał inaczej niż zwykle. Była udekorowana, a wszyscy mieli wesołe twarze. Patrzyliśmy w stronę drzwi. Czekaliśmy na mikołajkowe prezenty. W tym czasie w klasach opowiadaliśmy o starym mikołajkowym zwyczaju. Po kilku minutach przystąpiliśmy do obdarowywania się prezentami. Mieliśmy również czas na oglądanie i zabawę mikołajkową. Wyjątkową uciechę miały dzieci z młodszych klas.


ANDRZEJKI

29 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze odbyły się Andrzejki. Uczniowie klasy V i VI wraz z wychowawczynią Barbarą Częścik przygotowali wieczór z wróżbami. Obok tradycyjnych wróżb andrzejkowych przygotowano szereg zabaw. Uczniowie dowiedzieli się kim będą, jak będzie miała (miał) na imię przyszła żona (mąż), kto najwcześniej zmieni stan cywilny. Dzieci dobrze się bawiły, a po wróżbach uczestniczyły w dyskotece i korzystały z poczęstunku przygotowanego przez rodziców."ŻYWA" LEKCJA HISTORII

W dniu 21.11.2007 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w niezwykle ciekawej "żywej" lekcji historii średniowiecznej. Lekcję poprowadzili członkowie Drużyny Wojów Słowiańskich ze Stowarzyszenia Dąb Pomorza. Z niezwykłą zręcznością, w sposób bardzo obrazowy, przekazywali uczniom informacje dotyczące kultury materialnej i sposobów walki dawnych Słowian. Oprócz obejrzenia improwizowanych scen z walk, dzieci zapoznały się z różnymi interesującymi rekwizytami. Największą ciekawość wzbudziły repliki broni siecznej (miecze), obuchowej (topory) i broń strzelcza, czyli łuki. Duża frajdę sprawiła możliwość przymierzenia uzbrojenia ochronnego, tj. pancerza kolczego i stalowych hełmów konstrukcji obręczowej z nosalami z X wieku. Nasi wychowankowie mieli także sposobność sprawdzenia swojej dotychczasowej wiedzy na temat wspomnianej epoki, odpowiadając na pytania zadawane przez aktorów. Dodatkowym atutem lekcji była możliwość wcielenia się w role różnych postaci historycznych, np. Zbigniewa - Brata Bolesława Krzywoustego.
(opracowała Monika Roman)Ślubowanie pierwszoklasisty

15 listopada 2007 roku gdy wybiła godzina 12:00 uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni Anny Beker przystąpili do uroczystego ślubowania. Uroczyste złożenie przyrzeczeń poprzedziły występy pierwszoklasistów oraz spotkanie z Pinokiem. W trakcie zabawy wszyscy zostali zaczarowani przez wróżkę i otrzymali ośle uszy. Aby zaklęcie przestało działać pierwszacy musieli przejść trzy próby: uśmiechu, sprawności i mądrości. Nad całością czuwała Komisja składająca się z nauczycieli i uczniów. Komisja uznała, że dzieci dzielnie się spisały i mogą przystąpić do Uroczystego Ślubowania i Pasowania na Ucznia klasy I. Na zakończenie Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe nagrody, gratulacje oraz życzenia. Uczestniczące w uroczystości mamy były dumne ze swoich uczniów pierwszej klasy.OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada uczestniczyliśmy we Mszy Świętej poświęconej poległym. Delegacja uczniów z pocztem sztandarowym udała się na cmentarz, by złożyć hołd żołnierzom spoczywającym na miejscowym cmentarzu.

W dniu 12 listopada 2007 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze odbył się uroczysty apel z okazji 89 rocznicy odzyskania przez Polskę nieodległości. W przygotowaniu części artystycznej udział wzięli uczniowie klasy II, IV i VI pod kierunkiem nauczyciela historii Moniki Roman. Zgromadzona publiczność z dużym zaciekawieniem oglądała grę uczniów, którzy w tym dniu wcielili się w postać Piłsudskiego, Hrynkiewicza, Żeligowskiego itd.
Wszyscy mieliśmy możliwość obejrzenia ciekawej lekcji historii w formie inscenizacji teatralnej. Cele przyświecające uroczystości to:
- uwrażliwienie na tragiczny los narodu polskiego żyjącego w niewoli,
- przedstawienie woli walki Polaków o wolność,
- zaciekawienie historią Polski,
- budzenie postawy patriotycznej u dzieci i młodzieży.Akcja "Góra Grosza"

W dniach 15-26 października w naszej szkole została przeprowadzona akcja "Góra Grosza 2007". W skład komitetu organizacyjnego weszła Pani Monika Roman i uczniowie klasy VI: Kinga Klimkowska, Łukasz Piechota i Aleksandra Zajkowska. W tym szczytnym przedsięwzięciu uczestniczyły dzieci z przedszkola i klas I-VI. Łącznie uzbieraliśmy 137,95 zł. W przeliczeniu na osobę, najwięcej monet zebrali uczniowie klasy II i III- 2478 monet. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wszyscy nasi wychowankowie wyrazili chęć uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciu za rok


IV Rocznica Nadania Imienia Szkole

16 październik 2007 roku to czwarta rocznica nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, na którym Pani Dyrektor przypomniała nam wydarzenie sprzed czterech lat. Następnie obejrzeliśmy program artystyczny w wykonaniu naszych uczniów. Obejrzeliśmy również fragmenty z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Po projekcji filmu udaliśmy się przed pomnik Jana Pawła II, który znajduje się na placu przy Kościele, zapaliliśmy znicze i odmówiliśmy tajemnicę różańca w intencji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.
Uroczystości zostały przygotowane pod kierunkiem Wandy Kordek i Anny Beker.VII Dzień Papieski

14 październik 2007 roku to VII Dzień Papieski. Aby uczcić pamięć Wielkiego Rodaka i Patrona naszej szkoły udaliśmy się za sztandarem na Mszę Świętą o godz. 12:00 sprawowaną w Kościele Parafialnym. Przed Mszą Świętą uczniowie przedstawili program słowno-muzyczny pt. "Moje spotkanie z papieżem". Treści programu zawierały wspomnienia z pierwszych dni pontyfikatu i pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Uczniowie i nauczyciele wzięli również czynny udział w Liturgii Mszy Świętej.Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2007 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji uczniowie klasy IV wraz z wychowawczynią Justyną Graczyk przygotowali i zaprezentowali montaż słowny. Uczennica Joanna Ćwiek złożyła wszystkim nauczycielom życzenia z okazji ich święta. Uczniowie opowiadali o przedmiotach: Sylwia Liberadzka o historii, Paulina Ćwiek o języku angielskim, Daniel Zarzycki o matematyce, Katarzyna Zajkowska o języku polskim, Aleksandra Glinka o przyrodzie, Bartek Bieńkowski o plastyce, Piotr Chodkowski o muzyce, Katarzyna Nosarzewska o technice, Andrzej Rosiński o informatyce, Przemek Ćwiek o wychowaniu fizycznym a Milena Wiśniewska o religii. Następnie uczniowie odegrali scenkę, która dzieje się w klasie na lekcji. Daniel Zarzycki zaprezentował idealnego ucznia. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście. Po inscenizacji uczniowie obdarowali nauczycieli kwiatami. Atmosfera była uroczysta i bardzo miła. Rada Pedagogiczna wraz z zaproszonymi gośćmi udała się na herbatkę zorganizowaną przez Radę Rodziców.Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe w Jednorożcu (09.10.2007)

Najlepszą lokatę w rywalizacji chłopców z klasy IV uzyskał Ćwiek Przemysław (18 miejsce). W następnej kolejności na mecie pojawiali się Bieńkowski Bartosz, Zarzycki Daniel, Rosiński Andrzej, Chodkowski Piotr.
Najlepszą lokatę w rywalizacji chłopców z klasy VI uzyskał: Suchodolski Radosław. W następnej kolejności na mecie pojawiali się Majkowski Wojciech, Piechota Łukasz i Smoleński Bartłomiej.
Najlepsze lokaty w rywalizacji dziewcząt z klasy IV uzyskały Wiśniewska Milena i Janiszewska Marlena.
Najlepsze lokaty w rywalizacji dziewcząt z klasy V uzyskały Żmijewska Magdalena i Kieczmerska Katarzyna.


Biegi przełajowe

27.10.2007 w Węgrze odbyły się Gminne Biegi Przełajowe dla szkół podstawowych. Do rywalizacji stanęli uczniowie ze szkół w Czernicach Borowych, Rostkowie i Węgrze. Dzieci biegły w trzech grupach wiekowych (dla chłopców dziewczynek) na dystansie 800m dla dziewcząt i 1000m dla chłopców. Do biegów powiatowych zakwalifikowało się z naszej szkoły 18 osób. Biegom towarzyszyła ładna pogoda i dobre humory dzieci i opiekunów.VII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy

04.X.2007 roku jak co roku wyjechaliśmy na Ogólnopolską VII Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy. Czterdziestoosobowa grupa wzięła udział w uroczystej Mszy św. odprawianej przez biskupa Zygmunta Zimowskiego. W kazaniu skierowanym do zebranej młodzieży i dzieci podkreślał wagę modlitwy. Zachęcał by brali przykład ze św. Franciszka, Maryi i Jana Pawła II, by szukali wartości którymi żył ich Patron. Młodość ma być pięknym wrastaniem w łasce bożej- podkreślał. 17-tysięczny tłum słuchał prostych, pięknych i głębokich słów. Poczet sztandarowy wraz z innymi pocztami zajął miejsce przy Głównym Ołtarzu Celebry Mszy Świętej. Po zakończonej Mszy Świętej poczet sztandarowy wraz z panią katechetką Wandą Kordek udał się do Kaplicy Matki Bożej, gdzie przekazano gwoździe do sztandarów poświęconych na grobie Sługi Bożego Jana Pawła II oraz pamiątkowe obrazki-relikwie ze skrawkami sutanny naszego Patrona. Następnie odbyło się spotkanie dyrektorów szkół w Auli Jana Pawła II. Pielgrzymka zakończyła się koncertem zespołu 40 i 30 na 70.Wycieczka

Uczniowie klasy VI mieli możliwość dzięki programowi realizowanemu przez Szkołę Podstawową im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, uczestniczyć w trzydniowej wycieczce, która wiodła szlakiem miejsc pamięci narodowej "Szlakiem władców polskich". Trzynastoosobowa grupa dwunastolatków z naszej szkoły wraz z opiekunem Grażyną Lipską odwiedziła Kraków, Łagiewniki, Ojców, Wieliczkę i Częstochowę. W Krakowie zwiedziliśmy Wawel, w szczególności Zamek, a w nim apartamenty prywatne i reprezentacyjne. Zachwycały nas arrasy, stropy kasetonowe, kolekcja naczyń z Delft, kominki i meble gdańskie. Nie mniej podobał nam się Ołtarz Wita Stwosza. W Łagiewnikach braliśmy udział w Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i podziwialiśmy panoramę Krakowa z wieży widokowej przy bazylice .Dzień był tak pogodny ,że można było dostrzec Tatry. W Ojcowie spędziliśmy wiele godzin. Ojcowski Park Narodowy jesienią prezentuje się pięknie. Odwiedziliśmy najdłuższą z jaskiń na tym terenie czyli Jaskinię Łokietka mającą 320 metrów długości. Maszerowaliśmy doliną Prądnika podziwiając tamtejszą florę.
Wieliczka to wyjątkowe miejsce. Podziemna trasa w kopalni soli (do 135 m pod ziemią) wzbudziła w uczestnikach wycieczki duże wrażenie, największe kaplica Św. Kingi położona na głębokości 101 m, przyozdobiona wieloma rzeźbami i płaskorzeźbami wykutymi w soli.
Ostatnim etapem była Częstochowa- religijna stolica Polski. Odwiedziliśmy Sanktuarium. Najwięcej czasu spędziliśmy przed cudownym obrazem w kaplicy Najświętszej Marii Panny. Następnie skierowaliśmy się na Wały Jasnogórskie z Drogą Krzyżową.
Wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.Dożynki

Dożynki Gminne "Słowiańskie Święto Plonów" w tym roku obchodzone były w Węgrze w dniu 9.09.2007. Szkoła była jednym z organizatorów tej uroczystości. Nasi uczniowie i nauczyciele brali udział w oprawie liturgicznej Mszy świętej. Zadaniem szkoły była dekoracja sceny, przygotowanie konkursów dla dzieci i dorosłych, a także pomoc w ich przeprowadzeniu. Wydaje nam się, że biorący w nich udział dobrze się bawili. Konkurencje nie były trudne, ale wymagały sprytu, pomysłowości i zaangażowania. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Mimo niesprzyjającej pogody, wszyscy bawili się świetnie.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008

3 września 2007r. uczniowie, poczet standardowy i nauczyciele wyruszyli spod szkoły na uroczystą Mszę Świętą, by podziękować w modlitwie za szczęśliwie spędzone wakacje. Ksiądz proboszcz poświęcił pierwszoklasistom plecaki i przybory szkolne. Po powrocie do szkoły dyrektor Grażyna Lipska powitała zebranych uczniów, Radę Pedagogiczną i rodziców, zapoznała dzieci z ich wychowawcami i życzyła sukcesów w nowym roku szkolnym 2007/2008.
Dokumentacja zdjęciowa realizacji programu "Edukacja dzieci i młodzieży kluczem do rozwoju Gminy" przez Szkołę im. Jana Pawła II w WęgrzeHarmonogram działań w ramach programu
"Edukacja dzieci i młodzieży kluczem do rozwoju Gminy"

Termin

Działanie

Godzina

Opiekun

02.07.07

Wyjazd na basen

9:00

G. Lipska

03.07.07

Piłka siatkowa
Piłka koszykowa
Piłka nożna

8:30
10:00
13:00

B. Częścik
B. Częścik
J. Stefański

05.07.07

Piłka siatkowa
Piłka koszykowa

8:30
10:00

B. Częścik
B. Częścik

07.07.07

Wycieczka do Krasnego
Wyjazd na turniej piłki nożnej

 

16:00

G. Lipska
A. Beker
B. Częścik

10.07.07

Piłka siatkowa
Piłka koszykowa
Piłka nożna

8:30
10:00
13:00

B. Częścik
B. Częścik
J. Stefański

12.07.07

Piłka siatkowa
Piłka koszykowa

8:30
10:00

B. Częścik
B. Częścik

14.07.07

Wyjazd na turniej piłki nożnej

16:00

G. Lipska

16.07.07

Wyjazd na basen

9:00

G. Lipska

17.07.07

Piłka siatkowa
Piłka koszykowa
Piłka nożna

8:30
10:00
13:00

B. Częścik
B. Częścik
J. Stefański

19.07.07

Piłka siatkowa
Piłka koszykowa

8:30
10:00

B. Częścik
B. Częścik

21.07.07

Wyjazd na turniej piłki nożnej

16:00

W. Kordek

24.07.07

Piłka siatkowa
Piłka koszykowa
Piłka nożna

8:30
10:00
13:00

B. Częścik
B. Częścik
J. Stefański

26.07.07

Piłka siatkowa
Piłka koszykowa

8:30
10:00

B. Częścik
B. Częścik

28.07.07

Wyjazd na turniej piłki nożnej

16:00

A. Ćwiek

31.07.07

Piłka siatkowa
Piłka koszykowa
Piłka nożna

8:30
10:00
13:00

B. Częścik
B. Częścik
J. Stefański

01.08.07

Wyjazd na basen

9:00

B. Częścik

02.08.07

Piłka siatkowa
Piłka koszykowa

8:30
10:00

B. Częścik
B. Częścik

04.08.07

Wyjazd na wycieczkę do aeroklubu
Wyjazd na turniej piłki nożnej

 

16:00

A. Ćwiek
J. Graczyk

M. Roman

07.08.07

Piłka siatkowa
Piłka koszykowa
Piłka nożna

8:30
10:00
13:00

B. Częścik
B. Częścik
J. Stefański

08.08.07

Wyjazd na basen

9:00

B. Częścik

09.08.07

Piłka siatkowa
Piłka koszykowa

8:30
10:00

B. Częścik
B. Częścik

11.08.07

Wyjazd na turniej piłki nożnej

16:00

M. Roman

12.08.07

Turniej rodzinny

 

G. Lipska

 


Zakończenie roku szkolnego 2006/2007

22 czerwca 2007 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze uroczyście zakończyli rok szkolny 2006/2007. Rozpoczęli tę uroczystość od udziału we Mszy świętej o godzinie 800. Po Mszy świętej udaliśmy się do szkoły, gdzie Pani Dyrektor podsumowała miniony rok szkolny, skierowała do absolwentów słowa pożegnania i życzyła miłych i bezpiecznych wakacji wszystkim uczniom. Następnie wręczyła nagrody i świadectwa z wyróżnieniem uczniom naszej szkoły, którzy osiągnęli wysokie średnie. (Najwyższa średnia to 5,5. Należy do Ewy Karpińskiej i Mileny Wójcickiej). Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Wychowawczyni klasy VI- Pani Justyna Graczyk wręczyła świadectwa absolwentom naszej szkoły. Pożegnała swoich wychowanków. Uczniowie klasy VI podziękowali nauczycielom za trud włożony podczas przekazywania im wiedzy i umiejętności. Przedstawili także pastisz komedii "Śluby panieńskie" przygotowany pod kierunkiem polonisty-Grażyny Lipskiej. Krótki montaż słowno-muzyczny klasy V dla klasy VI i wręczenie upominków koleżankom i kolegom kończącym szkołę był ostatnim punktem programu uroczystości zakończenia roku szkolnego 2006/2007.


Rostkowiada (10.06.07)

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze wzięły udział w Rostkowiadzie. Wystąpiły w programie artystycznym "Czerwone jabłuszko" przygotowanym przez Panie Agnieszkę Ćwiek i Barbarę Częścik.Wycieczka krajoznawczo-turystyczna

04 czerwca 2007 r. uczniowie naszej szkoły odbyli wycieczkę turystyczno-krajoznawczą na trasie Węgra - Ryn - Iznota - Kadzidłowo - Ruciane Nida - Węgra. W Rynie w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich zwiedziliśmy gotycki zamek krzyżacki. - obecnie "Hotel Zamek Ryn". Pani przewodnik pięknie przedstawiła historię zamku oraz zainteresowała nas obecnym jego przeznaczeniem. Mieliśmy również możliwość obejrzenia wielu eksponatów z XIV wieku. Po zwiedzeniu zamku pojechaliśmy kilka kilometrów dalej do Iznoty. Tam w "Mazurskim Edenie Galinolii" "przenieśliśmy się" w czasie. Tzw. "Szaman" wioski przybliżył nam życie Galinodów w V wieku p.n.e. Byliśmy również świadkami rytuału - palenia na stosie wodza wioski. Nasi uczniowie wcielili się w role: wodza wioski i jego żon. Wspólnie śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Na koniec razem z "Szamanem" zwiedziliśmy grotę - jaskinię, oraz Bursztynową Komnatę. O godz 13.00 czekał na nas pyszny obiad w Ukcie. Tam odpoczęliśmy i nabraliśmy sił na dalszą wędrówkę. W Kadzidłowie obejrzeliśmy wiele gatunków zwierząt w "Rezerwacie Dzikich Zwierząt". A w Rucianem czekał na nas kapitan statku. Widoki pięknej mazurskiej przyrody podziwialiśmy płynąc po Jeziorze Nidzkim. Całą podroż z Rucianego - Nida uprzyjemniły grupie piosenki śpiewane przez szóstoklasistów. Do Węgry wróciliśmy z bagażem pięknych wrażeń i niezapomnianych przeżyć, których dostarczyły nam Mazury.Święto rodziny

1 czerwca 2007 w naszej szkole zebrali się uczniowie wraz z rodzicami i nauczyciele. Był to dzień zabawy i sportu. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów klas II i III. Wysłuchali koncertu w wykonaniu dzieci klasy V i uczennicy Aleksandry Zajkowskiej. Po części artystycznej wszyscy popisali się swoją sprawnością fizyczną i zręcznością biorąc udział w grach i zabawach sportowych. Po intensywnej zabawie nadszedł czas na posiłek. Zmęczeni, ale zadowoleni o godzinie 1200 wróciliśmy do domów.
Opracowały A. Ćwiek i B. Ćzęścik."Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE"

Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze z wychowawcą Barbarą Częścik wzięli udział w nowym programie edukacji ekologicznej "Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE ". Tajemniczo brzmiący skrót ZSEE oznacza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Organizacje Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko. Partnerem merytorycznym programu jest Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Środowiskowej, a patronat nad programem objęło Ministerstwo Środowiska - Departament Gospodarki Odpadami. Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez sygnalizowanie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowi ZSEE, wskazanie w jaki sposób można te zagrożenia zminimalizować, oraz motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska. Świadomość dotycząca praw i obowiązków obywatelskich, a także kwestii ekologicznych związanych z ZSEE jest w polskim społeczeństwie bardzo niska. Zmienić to może tylko solidna edukacja zwłaszcza wśród najmłodszych. Uczniowie klasy V na zajęciach kółka ekologicznego zapoznali się z problematyką elektrycznych i elektronicznych śmieci w ramach programu "Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE'' przygotowali dla uczniów szkoły, nauczycieli i rodziców 21.V.2007.r. dzień otwarty. Zapoznali wszystkich zebranych z problemem śmieci elektrycznych i elektronicznych. Przedstawiono pięć złotych zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
1. Nie wyrzucaj ZSEE!
2. Oddawaj ZSEE do punktów zbierania w Twojej gminie lub do sklepu!
3. Nie demontuj ZSEE sam!
4. Nie chomikuj!
5. Oszczędzaj energię i surowce!

 


Gminny Konkurs Recytatorski "Promień światła niechaj pada i rozświetla mroki pokoleń"

18 maja 2007 roku z okazji 87 rocznicy urodzin Jana Pawła II w naszej szkole został przeprowadzony Gminny Konkurs Recytatorski pt. "Promień światła niechaj pada w serca i prześwietla mroki pokoleń".
Głównym celem Konkursu było zapoznanie z trudną, ale piękną poezją Ojca Świętego. Do konkursu po szkolnych eliminacjach swoich uczniów zgłosiły szkoły podstawowe w Czernicach Borowych, Rostkowie i Węgrze. Do pracy w komisji oceniającej występy dzieci poproszono ks. Proboszcza Tomasza Ozimkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Czernice Borowe Tadeusza Bastkowskiego i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borkowie Agnieszkę Sumińską. Po wysłuchaniu recytacji Komisja przyznała nagrody książkowe i dyplomy:
1. Agata Sosnowska ze Szkoły Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych.
2. Katarzyna Załoga ze Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie.
3. Weronika Nosarzewska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze.
3. Monika Zajkowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze.
Wyróżnienie - Ewa Karpińska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze.

Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wysłuchali też części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy VI pod kierownictwem pani Agnieszki Ćwiek i obejrzeli pokaz multimedialny związany z osobą Jana Pawła II.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgrze wręczyła też nagrody dzieciom, które wzięły udział w szkolnych konkursach o życiu i działalności Jana Pawła II. Uczniowie z klas I-III mieli do przygotowania album o Janie Pawle II. Natomiast chętni uczniowie z klas V-VI wzięli udział w pisemnym teście wiedzy o Ojcu Świętym.
I miejsce w konkursie wiedzy o Ojcu św. Janie Pawle II zajęła - Milena Daria Wójcicka z kl. VI
II miejsce - Ewa Karpińska z kl. VI
III miejsce - Izabela Poździał z kl. VI
Wyróżnienie otrzymała - Kinga Klimkowska z kl. IV
I miejsce za Najciekawszy Album o Ojcu Świętym zajęła - Ewelina Zarzycka z kl. II
II miejsce - Ilona Janiszewska z kl. I
II miejsce - Patrycja Zarzycka z kl. I
III miejsce - Aleksandra Glinka z kl. III
Wyróżnienie otrzymała - Sylwia Liberadzka z kl. III

111
111
11


Konkursy wewnątrzszkolne

3 kwietnia 2007r.w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze odbył się konkurs z historii starożytnej pt. "Dziedzictwo cywilizacji antycznej". Uczestniczyło w nim 10 uczniów z kl. V. Konkurs miał formę pisemnego testu wyboru. Test składał się z 20 pytań. Łącznie można było uzyskać 20 punktów.
Jury konkursu w osobach: mgr Monika Roman i mgr Agnieszka Ćwiek wyłoniło 3 laureatów na podstawie liczby zdobytych punktów.
I miejsce w konkursie zajęła Weronika Nosarzewska- 16 punktów
II miejsce- Kinga Klimkowska- 15,5 punktów
III miejsce- Kamil Ćwiek- 15 punktów
Laureaci I i II miejsca otrzymali nagrody książkowe. Zdobywca III miejsca został wyróżniony dyplomem uznania.

W dniu 10 maja 2007r. w naszej szkole odbył się również wewnętrzny konkurs z historii nowożytnej pt. "Czasy wojen i rewolucji". Był on przeznaczony dla uczniów z kl. VI i miał formę testu wyboru. Spośród 23 pytań uczniowie mieli wybrać jedną odpowiedź z trzech podanych. Łączna ilość punktów do uzyskania 23.
Jury konkursu: mgr Monika Roman i Agnieszka Ćwiek wytypowało 3 zwycięzców biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów.
I miejsce zajęła Ewa Karpińska- 20 punktów
II miejsce- Cezary Łukasiak- 19 punktów
III miejsce- Milena Wójcicka- 18 punktów
Laureaci I i II miejsca zostali nagrodzeni książkami, natomiast uczennica, która zajęła III miejsce została uhonorowana dyplomem uznania.


Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 8 maja społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze świętowała 216 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie klasy VI pod kierunkiem mgr Moniki Roman przygotowali uroczysty apel poświęcony temu doniosłemu wydarzeniu. Imprezę rozpoczęło honorowe wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Po hymnie wszyscy mieli okazję przenieść się w wiek XVIII i burzliwe obrady Sejmu Wielkiego. Na scenie pojawili się młodzi aktorzy, którzy wcielili się w role zwolenników i przeciwników Konstytucji. Dzięki zaangażowaniu uczniów mogliśmy przypomnieć sobie fragment naszej tragicznej historii. Na koniec przemówiła pani Dyrektor zwracając uwagę na konieczność kultywowania tradycji obchodów Święta 3 MajaKonkurs, konkursy, konkursy .

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze bardzo chętnie biorą udział w konkursach. Efekty i osiągnięcia są bardzo różne, dzieci jednak nie zrażają się i pragną wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. W roku szkolnym 2006/2007 wzięliśmy udział w:

1. X Edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historia Mazowsza. Uczniowie klas IV-VI wykonali prace plastyczne, których tytuł był cytatem z wiersza Broniewskiego "Mazowsze - ziemia od innych droższa". Etapie szkolnym zwyciężyli: Kinga Klimkowska kl. V i Łukasz Beker kl. VI.

2. Konkursie plastycznym "Zęby myj, radośnie żyj" przeprowadzonym w ramach programu edukacyjnego "Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość". Szkolny etap konkursu wygrali: Marlena Janiszewska, Sylwia Liberadzka i Katarzyna Zajkowska (z klasy III).

3. Konkursie ekologicznym zorganizowanym przez Tygodnik Ciechanowski "Zostań przyjacielem ptaków". W tym roku uczniowie klas II-III otrzymali nagrodę trzeciego stopnia.

4. I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Dzieci piszą wiersze dla dzieci". Wiersze na ten konkurs napisali uczniowie klasy III: Aleksandra Glinka i Paulina Ćwiek. Będzie je można przeczytać w Internecie.

5. Ogólnopolskim Konkursie Geologiczno-Środowiskowym "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem "Czas mamuta". Uczennica klasy V Kinga Klimkowska w półfinale zdobyła III nagrodę.


Święto Ziemi

W dniu 25 kwietnia 2007 roku obchodzimy w naszej szkole Święto Ziemi. Uczniowie klasy V z wychowawcą Barbarą Częścik przygotowali inscenizację pt. "Dla Ciebie Ziemio", która przybliżyła uczniom Naszej Szkoły problemy dotyczące ochrony środowiska i treści ekologiczne, które pomogą dzieciom dbać o środowisko.


Występ

W dniu 16 kwietnia 2007 r. w Naszej Szkole gościliśmy wychowanków "Domu Pomocy Społecznej" z Przasnysza. Zaproszeni goście przygotowali dla uczniów i nauczycieli część artystyczną w formie koncertu. Mieliśmy okazję posłuchać polskich piosenek i brać czynny udział w występach. Uczniowie naszej szkoły świetnie się bawili.


 


Sprawdzian szóstoklasisty

12 kwietnia 2007 roku odbył się sprawdzian szóstoklasisty pt. "W szkole". Siedemnastu uczniów klasy szóstej borykało się z rozwiązywaniem kolejnych zadań. Uczniowie, choć zmęczeni, to zadowoleni opuszczali salę. Wierzymy, iż wniesiony trud zaowocuje dobrymi wynikami.


Misterium Odkupienia

W Wielką Sobotę tuż przed Wielkanocą tj. 7 kwietnia odbywają się adoracje we wszystkich kościołach, również i naszym kościele. Do grupy adorujących dołączyli nasi uczniowie. Swoją adorację wyrazili przez wystawienie ,,Misterium Odkupienia''. Treścią Misterium było ukazanie sensu śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Dzieci pięknie wcieliły się w rolę Apostołów, Magdaleny, a chórek Aniołów śpiewał pieśni wielkopostne i współczesne. Misterium przygotowane było pod kierunkiem p.Wandy Kordek i p.Agnieszki Ćwiek. Parafianie występ naszych dzieci nagrodzili oklaskami.Rocznica śmierci naszego patrona Jana Pawła II

2 kwietnia, to dla Polaków ważna data, data śmierci Jana Pawła II. Również dla naszej szkoły jest ona ważna, gdyż imię tego Wielkiego Papieża nosi nasza szkoła. Aby uczcić Jego pamięć uczniowie, nauczyciele, ks. Proboszcz i liczna grupa parafian zgromadzili się w tym dniu o godzinie 2045 na wspólnym nabożeństwie. Nabożeństwu przewodniczył ks. Proboszcz. Nauczyciele odczytywali fragmenty Testamentu Jana Pawła II i fragmenty niektórych homilii z pielgrzymek do Polski. Dzieci odśpiewały ulubioną pieśń Papieża "Barkę". Wspólnie odmówiliśmy różaniec w intencji o rychłą beatyfikację naszego Patrona. Po zakończeniu różańca odśpiewaliśmy "Apel Jasnogórski" i wyszliśmy z wiązanką i zapalonymi zniczami przed pomnik Papieża, przed którym harcerze zaciągnęli wartę. Nabożeństwo zakończyła wspólne odśpiewana pieśń ,,Tłumy, tłumy serc.".


Pierwszy dzień wiosny

21 marca tradycyjne witamy Wiosnę i obchodzimy Pierwszy Dzień Wiosny .W naszej szkole do 1145 trwają zajęcia. Potem wszyscy wyruszamy nad Węgierkę, by utopić Marzannę-uosobienie zimy i śmierci. Zgodnie ze starym zwyczajem powinniśmy wyprowadzić ją poza granice wsi, ale nasza zabawa zaczyna się i kończy nad rzeką. Słomianą maszkarę obyczajem starodawnym niszczymy. Jest przygotowana ze słomy i bibuły, więc możemy śmiało ją spalić nie zanieczyszczając środowiska. Resztkę wrzucamy, by popłynęła do morza. Oczywiście my ją niesiemy, a egzekucji dokonują nasze panie, bo dbają, by nie przytrafiło nam się coś złego . Za jednym zamachem wyganiamy też złe oceny
"dwóje z korzeniami wyrwiemy
do wody wrzucimy,
Wszystkie szkolne chwasty
w rzece utopimy"
Po powrocie zbieramy się w jednej sali. W tym roku Pani Wanda Kordek i Pani Anna Beker przygotowały rysunkowe zawody, a Pani Grażyna Lipska kalambury i przysłowia, które należało przedstawić za pomocą pantomimy. Bardzo nam się te rozrywki podobały i sami wymyślaliśmy różne zabawy. Niestety o 1325 musieliśmy wracać do domu. Bardzo się cieszymy, że nikomu nie przyszło w tym dniu pójść na wagary, bo dzień był zimny, a w szkole naprawdę świetnie się bawiliśmy.
Uczniowie kl. VI SP im. Jana Pawła II w WęgrzeKangur matematyczny

Dnia 16 marca 2007 roku o godzinie 900 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur". Dzieci pisały konkurs w kategoriach: "Kangurek" , "Maluch" , "Benjamin" . Zadania jak zwykle były bardzo ciekawe i wymagały logicznego myślenia. Konkurs dostarczył naszym uczniom dużo emocji i wrażeń matematycznych.


Dzień Kobiet

Składanie bliskim kobietom 8 marca najlepszych życzeń wraz z wiosennym kwiatkiem stało się w naszej szkole tradycją. Chłopcy z klas starszych przygotowali tę uroczystość wcielając się w role konferansjera, poety i naukowca. Kobiety z naszej szkoły dowiedziały się, jakie posiadają cechy charakteru i jaką rolę odgrywają w społeczeństwie. " Wykłady w/w Panów były przeplatane znanymi utworami muzycznymi np. "Bo z dziewczynami nigdy nie wie się" i utworami poetyckimi. Dodatkową atrakcją tej uroczystości był "Konkurs w stworzeniu najpiękniejszego opowiadania o kobiecie", który wygrał uczeń klasy I- Sebastian Szempliński. Na zakończenie kobiety otrzymały piękne życzenia oraz kwiaty.


CHOINKA

Dzień 25 stycznia był oczekiwany w szkole w Węgrze przez dzieciaki już od dawna. Najmłodsi i ci trochę starsi od jakiegoś czasu przemykali po szkole ucząc się jakichś tekstów, panie zbierały dziwne przedmioty i zwoje materiałów, przemycały kolorowe papierowe kwiaty. Wszystko po to, aby w czwartkowe popołudnie znaleźć się w świecie bajek wraz z wszystkimi zgromadzonymi na zabawie choinkowej. Uczniowie pod kierownictwem pani Beker zaprezentowali całej Radzie Pedagogicznej, rodzicom i zaproszonym gościom uroki zimowej pory, a następnie przypomnieli, że bajki nie tylko porywają w świat, w którym wszystko się może zdarzyć, a dobro zawsze zwycięża złe moce, ale i uczą zasad, jakimi w życiu kierować się powinniśmy a o jakich zapominamy. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali przygotowany spektakl, podziwiali oryginalny taniec Papy Smerfa, Pszczółki Mai, Śnieżynek, Wróżki i innych postaci z bajek, słuchali wesołych piosenek. Atrakcją tego wieczoru było także nagłe pojawienie się św. Mikołaja z czterema worami prezentów. Mikołaj nikogo nie pominął i ku ogólnej radości i uldze dzieciaków, ale pewnie i starszych nikomu nie sprezentował rózgi. Podziękowanie należy się też dwóm sympatycznym i energicznym panom, którzy umilali wszystkim czas grając i śpiewając popularne przeboje. Zespół Quatro sprawił, że nie tylko uczniowie, ale i nieco starsi porwali się do tańca nie wyłączając pani dyrektor.
(Całą uroczystość obserwowała i skomentowała Dominika Kawiecka.)


DZIEŃ BABCI I DZIADKA - 24 STYCZNIA 2007 r.

Uczniowie klas II i III zaprosili tego dnia do naszej szkoły swoje Babcie i Dziadków. Z okazji ich święta przygotowali wspólnie z wychowawczynią A. Ćwiek montaż słowno-muzyczny. Przy pomocy wierszy i piosenek chcieli powiedzieć jak bardzo kochają Babcie i Dziadków. Zaproszeni goście wzięli też udział w konkursach. Szukali swoich podobizn w GALERII PORTRETÓW i w opisach przygotowanych przez dzieci. Z zawiązanymi oczami za pomocą dotyku rozpoznawali swoje wnuczęta. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody - lizaka lub cukierka. Po zabawie goście udali się na mały poczęstunek, który pomogły przygotować dzieciom ich mamy. Trzy pokolenia spotkały się przy wspólnym stole. Była to okazja do rozmów i wspomnień. Słowami piosenki śpiewanej przez dzieci chcemy Im jeszcze raz powiedzieć:
,,Dziękujemy, dziękujemy
Całym sercem z całych sił
Dziękujemy, dziękujemy
Za przeżycie szczęścia chwil.''
Opracowała A. Ćwiek
JASEŁKA

W dniu 20.12.2006r. w naszej szkole, odbyło się spotkanie Opłatkowe. Udział w spotkaniu wzięli wszyscy uczniowie. Jak co roku również i w tym przedstawione zostały Jasełka Bożonarodzeniowe pt. "Nieoczekiwany gość". Uczniowie zaprezentowali nam przygotowania i sam przebieg Wigilii we współczesnych czasach. Tak wiele słyszymy miłości do drugiego człowieka i o tradycjach świątecznych, wiemy co one oznaczają, ale kiedy nastąpiło rzeczywiste spotkanie z Bogiem pod łachmanami żebraka, wypędzamy go i na nic staje się wyznanie, że w każdym dniu w człowieku jest Bóg. Tematyka Jasełek wywołała w nas zadumę i zastanowienie się nad naszym przygotowaniem do Wigilii i świąt Bożego Narodzenia. Jasełka zaprezentowaliśmy również w naszym Kościele Parafialnym w dniu 24.12.2006r. na Pasterce. Bardzo liczne zgromadzeni parafianie nagrodzili występy naszych uczniów gromkimi brawami.

DZIEŃ Z WRÓŻBAMI

Wigilia Świętego Andrzeja, przypadająca 29 listopada to tradycyjny wieczór wróżb. Dziewczęta usiłowały w tym dniu dowiedzieć się o swym przyszłym losie. Wróżby andrzejkowe były rozpowszechnione w całej chrześcijańskiej Europie. Święty Andrzej miał pomóc dziewczętom w odkrywaniu przyszłości, chłopcy gromadzili się na podobne wróżby w wigilię św. Katarzyny, czyli 4 listopada. Obecnie oba obrzędy zostały połączone i są obchodzone jako Andrzejki. Jest wtedy okazja, by z przyjaciółmi poznać andrzejkowe wróżby, przesądy i zaklęcia. Nasze szkolne "ANDRZEJKI" przygotowali uczniowie klasy V wraz z wychowawcą Barbarą Częścik. Odbyły się 30 listopada 2006r. Powtarzając magiczne zaklęcie "Oj, dadaże, oj babaże, niechaj przeszłość się ukaże, czary-mary wosku lanie, co ma stać się, niech się stanie" uczniowie dowiadywali się, jaka przyszłość ich czeka. Wszystkim uczestnikom zabawy dopisywał świetny humor i po wróżbach chętnie bawili się na szkolnej dyskotece.


Wyrównywanie szans

Nasza Szkoła brała udział w realizacji programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych". W miesiącu listopadzie i grudniu prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia. Koło informatyczne, plastyczne, teatralne i sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Zajęcia prowadziły nauczycielki naszej szkoły. Na zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności: koło języka angielskiego i zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia kompensacyjno-korekcyjne uczęszczało również kilkanaście osób. Brali w nich udział też uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Borkowie. Program i jego realizacja były odpowiedzią na potrzeby uczniów pochodzących z rodzin ubogich. Taka forma spędzania czasu bardzo im odpowiadała.


Ślubowanie

17 listopada 2006 roku w naszej szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość dla uczniów klasy I - Ślubowanie Pierwszaków. Klasa I liczy 5 uczniów, wychowawczynią jest Anna Beker. Zgodnie z tradycją na tę uroczystość zaprosiliśmy gości: mamy, Radę Pedagogiczną oraz uczniów pozostałych klas. Pierwszaki zaprezentowały inscenizację pt. "Ślubowanie klas pierwszych", godnie złożyły uroczyste ślubowanie, któremu przewodziła Pani Dyrektor Grażyna Lipska. Na zakończenie "Pierwszaki" otrzymały upominki.


Święto Niepodległości

Data 11 listopada 1918 r. powinna gościć w sercu każdego Polaka,
gdyż związana jest ze świętem odzyskania przez Polskę upragnionej niepodległości. Zanim nadszedł ten dzień, kraj nasz znajdował się pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez 123 lata zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznej postawie naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Dlatego nie należy zapominać o tych, którzy oddali swe życie dla szczytnego celu- Wolnej Polski.

88 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę stanowi doskonałą okazję, aby święto to godnie uczcić z uczniami. Tym bardziej i szczególniej, iż patronem naszej szkoły jest Jan Paweł II, wielki patriota i orędownik niepodległości Polski, który całym swoim życiem dał  przykład jak kochać Ojczyznę i pielęgnować jej  drogocenne dziedzictwo.
Uroczystość poświęcona niniejszej rocznicy została przygotowana przez uczniów klasy VI w Szkole Podstawowej w Węgrze w dniu 10 listopada 2006r. pod opieką pani Moniki Roman.

Cele przyświecające akademii to:

- pielęgnowanie tradycji obchodzenia święta niepodległości,
- zapoznanie uczniów z tematyką i charakterem pieśni żołnierskich z okresu I wojny światowej,
- kultywowanie postawy szacunku i pamięci względem pokoleń walczących o wolną i niepodległą Polskę,
- pogłębianie postawy patriotyzmu.

 


Konkurs Recytatorski

02.11.06r. zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe I Konkursu Recytatorskiego "Drogi do niepodległości", do których Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrze zgłosiła 3 uczestników w kategorii IV-VI i 3 w kategorii 0-III. Po przesłuchaniu komisja powołana przez organizatorów konkursu czyli MDK w Przasnyszu i Gimnazjum TPZP w Przasnyszu wytypowała do finału spośród 54 uczniów również naszą uczennicę z klasy III - Katarzynę Nosarzewską. Kasia zaprezentowała utwór K. I. Gałczyńskiego Pieśń o fladze. Jury oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę mowy i ogólny wyraz artystyczny. Laureaci konkursu recytowali swoje utwory w czasie uroczystości - Święta Niepodległości w dn. 10 listopada 2006r. dla uczniów szkół powiatu przasnyskiego. Przed ogłoszeniem finału konkursu odbył się koncert fortepianowy Dominiki Kryścio - uczennicy gimnazjum i wykład historyczny mgr Piotra Kołakowskiego. Chociaż Kasia Nosarzewska nie zakwalifikowała się do dziewiątki wybranych i nagrodzonych to i tak jesteśmy z niej dumni.


TRZECIA ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTWOWEJ W WĘGRZE

Dzień Papieski - 15 października 2006 roku - rozpoczął obchody trzeciej rocznicy nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole. W tym dniu podczas Mszy świętej dzieci przedstawiły program słowno - muzyczny, którego treść przypominała nam postać Wielkiego Papieża, jakim był i na zawsze pozostanie Jan Paweł II. Program opracowały P. Grażyna Lipska i P. A. Ćwiek - nauczycielki Szkoły Podst. W Węgrze. 16 października 2006 r. trzy lata temu nasza szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. Z tej okazji odbył się uroczysty apel i część artystyczne. Po części artystycznej wszyscy udaliśmy się do Kościoła Parafialnego na Mszę świętą. Oprawę mszy świętej opracowali nauczyciele i uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem katechetki Wandy Kordek. Po mszy świętej zapaliliśmy znicze przed pomnikiem Papieża znajdującego się na placu przy Kościele. Kontynuacją obchodów naszej rocznicy był wyjazd do kina na film pt. Karol - Papież, który pozostał człowiekiem . Film wywarł na nas ogromne wrażenie i wywołał wzruszenie. Przypomniał nam najważniejsze chwile z życia i pontyfikatu Jana Pawła II.


Dzień Edukacji Narodowej

Tak iść (.) i siać tak wciąż (.),
Rzucając ziarno pośród pól kobierca,
Ruchem jak gdybyś czerpał z swego serca

Leopold Staff

13. 10. 2006 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela. Krótki montaż słowno - muzyczny został przygotowany przez uczniów klas II i III pod opieką wychowawczyni Agnieszki Ćwiek. Słowami wierszy i piosenek dzieci pragnęły podziękować nauczycielom za ich trud, serce oraz wkład w wychowanie i nauczanie. Nie zapomniały też o innych pracownikach szkoły. Wszyscy wraz z życzeniami otrzymali kwiatki.VI Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

Czwartego października 2006 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze, nauczyciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców wzięli udział w zorganizowanym przez katechetkę Wandę Kordek wyjeździe na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyło ponad 300 szkół, województwo mazowieckie reprezentowało 47 szkół.
Podczas mszy świętej sprawowanej przez Bp. Z. Zimowskiego poczty sztandarowe, w tym nasz, pełniły wartę na wałach jasnogórskich. Modliliśmy się o beatyfikację i kanonizacje papieża Jana Pawła II. Po mszy świętej za przedstawicielami szkól spotkali się: wiceminister Edukacji Narodowej M. Orzechowski, przeor oo. Paulinów S. Matecki, Radomski Bp. Z. Zimowski, pan Gumiński - inicjator rodziny szkół im. Jana Pawła II i M. Szewczyk, ks. Prałat z Caritasu. Na w/w spotkaniu szkołę w Węgrze reprezentowała Dyrektor szkoły Grażyna Lipska i katechetka Wanda Kordek.
Bp. Zimowski podziękował dyrektorom i nauczycielom szkół Jana Pawła II za katolickość wychowania. Stwierdził, ze pielgrzymka włączyliśmy się w dzieło miłosierdzia (nasi uczniowie i nauczyciele zebrali artykuły spożywcze - 50 kg - i przekazali częstochowskiemu Caritas). Przeor klasztoru określił zgromadzone produkty jako dar mierzony miłością.
Wiceminister Orzechowski w swoim wystąpieniu podkreślił wartość wychowania w polskich szkołach i wyraził radość z tych, którzy przyjęli naukę wielkiego papieża.
Podsumowując spotkanie wiceminister powiedział, że raduje się serce polskie, gdy patrzy na tysiące młodych przed obrazem Matki Częstochowskiej. Pielgrzymka zakończyła się koncertem Magdy Anioł." LAS JEST NASZ WSPÓLNYM DOBREM SPRZĄTNIJMY GO RAZEM"

Pod takim hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze zgłosili swój udział w konkursie ekologicznym "Czysty las" w kategorii "Sprzątanie lasu." Nauczycielem odpowiedzialnym za udział w konkursie była Barbara Częścik. Konkurs zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Lasu i PGL Lasy Państwowe.
Przed przystąpieniem do zbierania śmieci uczniowie naszej szkoły spotkali się z leśniczym panem Zbigniewem Ulatowskim, który był naszym opiekunem z ramienia Nadleśnictwa Przasnysz. Podczas dwóch spotkań leśniczy przybliżył dzieciom tematykę lasu:

  • Znaczenie lasu w życiu człowieka.
  • Gatunków drzew i krzewów leśnych.
  • Zwierząt leśnych występujących w naszej okolicy.
  • Problemu śmieci, który ma Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz właściciele prywatnych lasów.

Pogadanki bardzo zainteresowały uczniów i zachęciły do pracy przy sprzątaniu lasu.
W dniu 24.05.2006r. uczniowie klas IV- VI (29 osób) wraz z panią dyrektor Grażyną Lipską i wychowawcami panią Justyną Graczyk i Barbarą Częścik porządkowali obszary leśne na terenie Leśnictwa Karwacz we wsi Chojnowo.
O godzinie 9.00 wyruszyliśmy na rowerach sprzed szkoły w Węgrze. Pełni zapału i w dobrych humorach spotkaliśmy się na skraju lasu z panem leśniczym Zbigniewem Ulatowskim.
Zostaliśmy poinstruowani, jak należy zachować się w lesie oraz na bezpieczeństwo podczas zbierania śmieci. Otrzymaliśmy worki i rękawice ochronne i przystąpiliśmy do pracy .
Pracowaliśmy w grupach starając się dotrzeć do każdego zakamarka lasu, zbierając papiery, puszki, butelki. Pracowaliśmy kilka godzin, zebrane śmieci zostawialiśmy na wyznaczonych przez leśniczego miejscach.
" Sprzątaliśmy las" jeszcze 12.06. 2006 r. Po przyjeździe na teren uroczyska Chojnowo byliśmy przerażeni zastanym widokiem.
Teren, który mieliśmy sprzątać znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nieczynnego wysypiska śmieci w Chojnowie. Cały las zasypały folie i papiery. Uczniowie wraz z opiekunami z zapałem przystąpili do pracy.
Dzieci, zmęczone kilkugodzinną pracą, ale zadowolone z jej efektów, wróciły do szkoły.
Dzięki porządkowaniu terenów leśnych wiemy, że nie wolno zostawiać śmieci w lesie, niszczyć zieleni, straszyć zwierząt. Pobyt w lesie uświadomił nam, że las może być miejscem wypoczynku dla nas i naszych rodzin. Apelujemy, więc do wszystkich: CHROŃMY NASZE LASY! Podczas trwania konkursu łącznie sprzątnęliśmy 100 ha lasu. Zebraliśmy około 5 ton śmieci.


Szlakiem Jana Pawła II

05.06.2006r. uczniowie klas VI i V wraz opiekunami p. Grażyną Lipską ip. J. Graczyk oraz p. W. Kordek - kierownikiem wycieczki wyruszyli na wyprawę szlakiem Jana Pawła II Kraków - Łagiewniki - Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice - Zakopane. W Krakowie zwiedziliśmy Wawel, dziedziniec Akademii Krakowskiej, Planty i Rynek. Podziwialiśmy Klasztor Mariacki i słuchaliśmy hejnału. Nie ominęliśmy również ulicy Franciszkańskiej 13. W Łagiewnikach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zatrzymaliśmy się na modlitwę. Na nocleg udaliśmy się do Wadowic do Kolegium Marinum - Domu Rekolekcyjnego księży Pallotynów. Znajduje się tam Wystawa Darów i Fotografii: Jan Paweł II - Misjonarz Świata. Ukazuje ona wspaniały dorobek pielgrzymiego trudu Ojca Świętego. Mieliśmy możliwość obejrzeć także malutki cmentarz, na którym spoczywa Alojzy Majewski - założyciel pierwszego domu palotyńskiego w Polsce i związani z ta wspólnotą zmarli. Ojcowie posiadają 25 ha gospodarstwo, w tym park, który urzekł nas kwitnącymi o tej porze rododendronami. W Kalwarii Zebrzydowskiej byliśmy w świątyni i odbyliśmy drogę krzyżową. Szczególnie odcinek między 9, a 10 stacją wymagał od nas samozaparcia. Było to jednak budujące duchowo przeżycie i byliśmy bardzo zadowoleni. W Wadowicach zwiedziliśmy Kościół i Dom Rodzinny Jana Pawła II. Kolejne dwa dni spędziliśmy w Zakopanem. Spod stoczni narciarskiej, gdzie Jan Paweł II odprawiał mszę w 1997 roku powędrowaliśmy do Doliny Za Bramką. Odbyliśmy dwugodzinny spacer, wśród przepięknych widoków. Na Krzeptówki dotarliśmy już w deszczu. Jednak widok ołtarza przeniesionego ze wspomnianej uroczystej Mszy w 1997r. rzeźbionego w drzewie lipy przez artystę Szelę i sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej oraz słynny krzyż z ostatniej drogi krzyżowej Ojca Świętego w kaplicy wymienionego Sanktuarium wynagrodził nam przemoczone buty. W ogrodach przy Sanktuarium znajduje się pomnik Jana Pawła II, który przedstawia papieża w ostatnich latach życia z laseczką i wiernym przyjacielem Stanisławem Dziwiszem. Stamtąd pojechaliśmy na Krzeptówki. Na Gubałówkę pojechaliśmy koleją, żeby zachwycać się widokiem na Giewont. Dzięki ładnej pogodzie udało nam się nawet dostrzec krzyż. Szczyty gór pokryte były grubą warstwą śniegu. Wieczorek odwiedziliśmy Kościół Księży Misjonarzy pod wezwaniem Matki Boskiej objawiającej cudowny medalik w Zakopanem - Olczy. Oczarował nas pięknymi witrażami, nowoczesną architekturą i zaskakującymi pracami dzieci (rzeźby i malowane na szkle obrazy). Ostatni dzień spędziliśmy w izbie regionalnej Gąsiennicy w miejscowości Murzasichle, która leży tuż pod Tatrami Wysokimi. W tradycyjnej chałupie góralskiej wyposażonej w Autentyczne zbiory sztuki podhalańskiej wysłuchaliśmy opowieści o pierwszych osadnikach, zwyczajach pasterskich, zbójnikach. Prowadzący prelekcje grał na różnych instrumentach i sypał humorami góralskimi. Oglądaliśmy też stroje gazdowskie i pasterskie.
(Opracowała Grażyna Lipska)
Dzień rodziny

1 czerwca 2006 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się w Dzień Rodziny łączący Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Rozpoczął się przygotowaną przez klasę II pod kierunkiem wychowawczyni Agnieszki Ćwiek inscenizacja, w której dzieciaki wcieliły się w swoich rodziców i odgadywały ich życzenia. Potem uczennice zaskoczyły swoich rodziców krótkim koncertem organowym. Nauczycielka wychowania fizycznego p. Barbara Częścik przygotowała pomysłowe rozgrywki sportowe, w których rywalizowali rodzice stając naprzeciw swoich pociech. Największym powodzeniem cieszyły się następujące "dyscypliny": gra szufelkami, hokej na asfalcie, przeciąganie liny, wyścigi.Projekt "Zasłużeni dla Ziemi Czernickiej"

Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze w ramach współpracy z Gimnazjum w czernicach Borowych wzięła udział w realizacji projektu pt. "Zasłużeni dla Ziemi Czernickiej". Celem projektu było min. Zapoznanie się z historią i tradycją "małej ojczyzny", nabycie umiejętności pracy w grupie, rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów. Młodzi uczestnicy projektu pod kierunkiem nauczyciela historii p. Moniki Roman zebrali materiały (książki, artykuły, kserokopie zdjęć) i przygotowali makietę wraz z prezentacją multimedialną odnośnie historii 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy". Począwszy od października 2005 do kwietnia 2006 roku w Gimnazjum w Czernicach Borowych odbywały się spotkania uczniów i ich opiekunów, zainteresowanych realizacją projektu. Spotkanie podsumowujące pracę odbyło się w dniu 31 maja 2006 roku w Gimnazjum w Czernicach Borowych.
(Opracowała Monika Roman)


Klasa VI czyta dzieciom oddziału przedszkolnego i klasy I.

29 maja uczniowie klasy VI odwiedzili dzieci z oddziału przedszkolnego i I klasy i zaprezentowali im jak się głośno czyta z zastosowaniem wyrazistej artykulacji i intonacji. Teksty czytali płynnie, poprawnie artykułując i akcentując. Celem tego pokazu było zachęcenie młodszych koleżanek i kolegów do kształcenia umiejętności samodzielnego głośnego czytania. Ćwiczenia odpowiedniej artykulacji i intonacji, wyrażania ekspresji przez odpowiednią dykcję, siłę i barwę głosu odbywały się na języku polskim i po zajęciach, gdyż szóstoklasiści chcieli okazać się perfekcjonistami. Nauczycielka języka polskiego Grażyna Lipska oceniła wysiłki swoich uczniów pozytywnie.


Konkurs Plastyczny

Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Komendę Powiatowej Policji dla szkół powiatu przasnyskiego pod hasłem " Żyj zdrowo i bezpiecznie" powitany był w naszej szkole z radością. Dzieci lubią próbować swoich sił, a opiekunki Joanna Kordek - nauczycielka plastyki w kl. IV - VI i Agnieszka Ćwiek - wychowawca kl. II mobilizują swoich podopiecznych. To trzeci wojewódzki konkurs plastyczny, ale w poprzednich nie zajęliśmy znaczących miejsc. Natomiast w tym roku w kategorii klas I-III "Bezpieczne wakacje" wyróżnienie otrzymała Marlena Janiszewska ( kl. II ). W starszej grupie temat pracy brzmiał "Narkotykom mówię Nie". Plakat Kamila Ćwieka (ucz. kl. IV) został najwyżej oceniony i przejdzie do drugiego etapu eliminacji. Prace Kingi Klimkowskiej (kl.IV) i Katarzyny Ćwiek (kl. VI) wyróżnione zostały ze względu na walory plastyczne. Będą prezentowane na Dniach Przasnysza. Zostaliśmy zaproszeni po odbiór nagród wartościowych i przydatnych słowników, dyplomów, maskotek i farb. Cieszą nagrody i wyróżnienia, ale najważniejsza jest idea. Konkurs miał na celu kształtowanie zachowania wśród dzieci podczas wakacyjnych zabaw nad wodą, w lesie, na podwórku. Promocja zdrowego stylu życia i uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków. Były niejednokrotnie w naszej szkole propagowane. Znalazło to odbicie w wykonanych pracach. Atrakcją dla młodzieży był przejazd radiowozem, pobyt na strzelnicy, zabezpieczanie śladów, które sami zostawili i zwiedzanie pomieszczeń komendy oraz rozmowa o trudnej pracy policjantów.


Gminny Konkurs Języka Polskiego

Gminny Konkurs Języka Polskiego ogłoszony przez Szkołę Podstawową im Św. Stanisława Kostki w Rostkowie "Rozumiem, co czytam" odbył się 9 maja 2006 roku. Miał na celu popularyzację czytania ze zrozumieniem. Wzięło w nim udział 10 uczniów z klas IV - VI pod opieką pani Grażyny Lipskiej. Nasi zwycięzcy: kl. IV Weronika Nosarzewska - I miejsce kl. V Milena Wójcicka - I miejsce Ewa Karpińska - I miejsce kl. VI Dawid Ćwiek - II miejsce Otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy konkursu dyplomy.


Konstytucja 3 maja

Data 3 maja 1791 roku ma szczególne miejsce w sercu każdego Polaka. Tego dnia bowiem, uroczyście obchodzimy rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki Ustawy rządowej. Była to pierwsza Europie ustawa zasadnicza sformułowana na piśmie. Kończyła w dziejach naszego państwa okres Rzeczypospolitej szlacheckiej, a rozpoczynała okres Rzeczypospolitej oświeconej.


Pierwsza rocznica śmierci Patrona naszej szkoły Papieża Jana Pawła II

2 kwietnia 2006 roku to smutna data dla naszej szkoły. To pierwsza rocznica śmierci Patrona naszej szkoły, Papieża Jana Pawła II. Tego dnia zebraliśmy się wszyscy przed szkołą i wspólnie pomaszerowaliśmy do Kościoła. Towarzyszyły nam również poczty sztandarowe z OSP Węgry o OSP Obręba. Podczas Mszy Św. Modliliśmy się o rychłą beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem katechetki Wandy Kordek. Jakby dokończeniem uroczystej Mszy Świętej było nabożeństwo o godz.21°° w Kościele, gdzie nauczyciele i dzieci odmówili różaniec w intencji zmarłego Jana Pawła II. Po różańcu, w godzinę Jego śmierci z zapalonymi zniczami wyszliśmy z Kościoła pod pomnik Papieża Jana Pawła II. Na tą smutną uroczystość przybyli parafianie, aby oddać cześć i okazać wdzięczność naszemu Wielkiemu Rodakowi, którego pokochał cały świat.


POWITANIE WIOSNY - 21 Marca 2006r.

Znudziła nam się zima, mieliśmy dość śniegu i mrozu. 21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Z tej okazji klasa II pod opieką A. Ćwiek przygotowała inscenizację "Wiosna blisko", na którą składały się wiersze i piosenki. Aby wiosna mogła u nas na dobre zagościć musieliśmy przegnać zimę. Odchodzącą zimę wyobrażała kukła, którą nazwaliśmy Marzanną. Z wesołym pochodem poszliśmy z nią nad rzekę. Nie mogliśmy wrzucić jej do wody, bo była zamarznięta, dlatego podpaliliśmy "złą zimę". Teraz czekamy na pierwsze ciepłe dni.
/ Opracowała A. Ćwiek /


Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet 8 Marca chłopcy z klasy V i VI przedstawili montaż poetycki pt. ,,Kobiety niezwykłe" pod kierunkiem Justyny Graczyk. Postać Marii Skłodowskiej Curie - naśladował Dawid Ćwiek trzymając w ręku tablicę Mendelejewa. Piotr Piechota w stroju zakonnicy opowiadał o Matce Teresie. W rolę Coco Chanel wcielił się Rafał Częścik ubrany w eleganckie spodnie i kapelusik. Safoną był Jan Kieczmerski odziany w zwiewną szatę. Radosław Kaliński przebrany był za Marię Montessori udawał lekarkę i nauczycielkę. Chłopcy przebrani za słynne kobiety rozśmieszyli publiczność do łez. Przedstawienie skończyło się miłym akcentem: wręczeniem czerwonych róż nauczycielkom.


Dokarmianie zwierząt zimą w lesie

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogłoszonym przez Nadleśnictwo Przasnysz konkursie zachęcającym do plastycznej wypowiedzi na tematy związane z lasem i przyrodą oraz upowszechniania wiedzy leśno-przyrodniczej. W kategorii klas I - III wśród 66 prac dwie prace naszych uczennic Marleny Janiszewskiej i Kataryny Zajkowskiej (klasa II) zostały wyróżnione.
/ Opracowała Agnieszka Ćwiek /

 


Akcja edukacyjna "Zostań przyjacielem ptaków"

Jesteśmy uczniami kl. II i IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze. Nasz wielki Patron zawsze kochał przyrodę. Nauczeni Jego przykładem my też staramy się o niej pamiętać. Bardzo lubimy zimę i zabawy na śniegu. Nasze panie powiedziały, że nie wszystkim jest wesoło tak, jak nam. Wiele ptaków uciekło przed zimą do ciepłych krajów, ale są takie, które pozostały. Spadło dużo śniegu, jest mróz i dlatego trudno im znaleźć coś do zjedzenia. Wtedy przypomniał nam się wierszyk:

,,Nakarm ptaki, które marzną, które mokną.
Głodne ptaki, co pukają w twoje okno.
Tę serdeczną, tę przyjazną dobrą myśl
Zamień w czyn i zrób to zaraz. Zrób to dziś.
Pomóż ptakom. Niech przetrwają ciężkie dni.
Niech się wiosną cieszą tak, jak zimą - ty!"

Karmniki zawsze znajdowały się na drzewach przy naszej szkole, dlatego zachęceni przez naszą panią Dyrektor G. Lipską postanowiliśmy się przyłączyć do konkursu ,,Zostań przyjacielem ptaków". Bardzo pomogli nam nasi rodzice.

9.01 - 13.01.06

Przynosiliśmy karmniki, które zbudowali nam tatusiowie. Sami robiliśmy takie małe z butelek i plastykowych pudełek. Gromadziliśmy ziarno - pokarm dla ptaków. Ostatniego dnia razem z paniami ( Barbarą Częścik i Agnieszką Ćwiek ) poszliśmy je zawiesić na drzewach. To nie było wcale łatwe. Musieliśmy znaleźć odpowiednie miejsca dla dziesięciu ptasich stołówek, mocno je przywiązać. Pamiętaliśmy, że należy je powiesić tak, aby były osłonięte od wiatru i śniegu. Później napełniliśmy karmniki ziarnem, powiesiliśmy słoninkę i stopiony smalec dla sikorek. Następnego dnia zaczynały się ferie zimowe, dlatego wybraliśmy kilku uczniów do opieki nad karmnikami.

14.01 -22.01.06

Przez dwa tygodnie ferii zimowych chłopcy przychodzili i sprawdzali karmniki. Wyrzucali śnieg i sypali ziarno, którego zapasy znajdowały się w szkole. Zauważyliśmy, że ptakom spodobały się nowe stołówki i chętnie do nich przylatują.

23.01 - 29.01.06

Rozpoczęła się nauka. Z okien naszych klas widzieliśmy karmniki. Ptaki przylatywały do nich o różnych porach dnia. Najwięcej było głodnych wróbli. Już nie pukały w nasze okna, ale z zapałem wyjadały ziarno. Widzieliśmy też gile z czerwonymi brzuszkami. Zabawnie wyglądały sikorki, kiedy huśtały się w pudełeczkach ze stopionym smalcem. Ile tu było kolorów! A my myśleliśmy, że zima jest biała.

30.01 - 05.02.06

Był duży mróz. Kiedy my siedzieliśmy w klasach, to nie czuliśmy zimna. Ptaszki marzły. Nie mogliśmy sprawić, by było im ciepło, ale mogliśmy je nakarmić. Kiedy zabrakło nam ziarna, przynosiliśmy je z domów. Po lekcjach wychodziliśmy ze szkoły, czyściliśmy karmniki i wsypywaliśmy nowy pokarm. Okazało się że ptaki mają już swoje ulubione miejsca. W nich musieliśmy częściej  wsypywać ziarenka. Ponieważ bardzo podobały nam się kolorowe ptaki, postanowiliśmy zrobić ich portrety.

06.02 - 12.02.06

Nadal opiekowaliśmy się ptakami. Klasowi dyżurni czyścili karmniki
i wsypywali ziarno. Wszyscy obserwowaliśmy ptaki przez okna. Zaczęły powstawać ptasie portrety. Może nie wszystkie przypominały prawdziwe wróbelki, gile czy sikorki, ale pani powiedziała, że to nie jest ważne. Nam się podobały. Każdy robił jak umiał. Kolorowy papier, plastelina, wata - wszystko
nam się przydało. Teraz nasi mali przyjaciele zamieszkali z nami w klasach.

13.02- 19.02.06

Wciąż padał śnieg. Musieliśmy wychodzić częściej i czyścić karmniki. Uczniowie, którzy mieszkają w Węgrze, przychodzili po lekcjach. Do karmnika pełnego śniegu na pewno nie przyleciałyby żadne ptaszki. Mieliśmy dużo nauki, ale nadal obserwowaliśmy małych przyjaciół. Potrafiliśmy już odróżniać niektórych stałych bywalców naszych stołówek. Jacy oni byli  czasami zabawni. Panie poprosiły nas, abyśmy spróbowali napisać o nich opowiadania i wierszyki. Może to zrobimy. Najważniejsze jest jednak to, abyśmy pamiętali o ptakach, które potrzebują naszej pomocy. One już przyzwyczaiły się, że mogą na nas liczyć!

W czwartej edycji konkurs - Akcji edukacyjnej "Zostań przyjacielem ptaków" uczniowie klasy II i VI Szkoły  Podstawowej  w Węgrze zdobyli
II Nagrodę: Lornetę i książkę "Wiem, jaki to ptak". Otrzymaliśmy "Certyfikat opiekuna ptaków".
Poczta walentynkowa

"Walentynki" to święto zakochanych, kochanych, kochających, podkochujących się, kochliwych. . Ten dzień upłynął nam na dobrej zabawie. Grupa uczniów z klasy VI przygotowała współczesną wersję dramatu Szekspira "Romeo i Julia". W sposób zabawny pokazali perypetie sercowe kochanków. Następnie otworzyliśmy pocztę walentynkową i wręczyliśmy listy, kartki. Wszyscy dobrze się bawili, sok z "Horteksu" pili i na dyskotece tańczyli.


DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA - 30 stycznia 2006r.

Uczniowie klasy II z wychowawczynią A. Ćwiek zaprosili do naszej szkoły babcie i dziadków. Aby uczcić ten dzień pokazali króciutkie przedstawienie, które od dłuższego czasu przygotowywali na zajęciach kółka teatralno - muzycznego. "Herbatka u Babci i Dziadka", okolicznościowe piosenki i wiersze w wykonaniu wnuków bardzo się naszym gościom podobały. Po części artystycznej dzieci wręczyły drobne prezenty i zaprosiły zebranych na mały poczęstunek. Tę część pomogły przygotować nam mamy. Przy herbatce i opowieściach babć i dziadków szybko minął czas. Mamy nadzieję, iż w tym samym gronie spotkamy się za rok.
/ Opracowała Agnieszka Ćwiek
/


Choinka szkolna 2006r

Siódmego stycznia 2006 r. w naszej szkole odbyła się choinka noworoczna. Uczennice klas IV, V, VI pod kierunkiem Justyny Graczyk i Barbary Kołakowskiej wystawili spektakl teatralny pt: "Bajka o rybaku i złotej rybce". Główne role odegrali: Starucha: Olga Zakrzewska uczennica klasy V, Rybak: Paweł Ćwiek uczeń klasy V, Rybka: Marta Embros uczennica klasy VI. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Czernice Borowe Pan Marek Wojciech Brzeziński; Przewodniczący Rady Gminy Pan Włodzimierz Stolarczyk, przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice, młodzież gimnazjalna. Przedstawienie wywołało gorący aplauz wśród publiczności w postaci gromkich braw. Po przedstawieniu odwiedził nas Mikołaj z prezentami. Dalszą zabawę umilał nam zespół Quarto.


JASEŁKA

Jak co roku, również i w tym spotkaliśmy się wszyscy na wspólnym łamaniu się opłatkiem. Ale zanim to uczyniliśmy obejrzeliśmy ,,Jasełka'' przedstawione przez naszych uczniów. Tematyką tegorocznych jasełek było zaniesienie radosnej nowiny o narodzeniu Pana Jezusa całemu światu. Dzieci w pięknych strojach zaprezentowały wszystkie kontynenty, a słowem i śpiewem kolęd wyraziły radość z narodzenia Zbawiciela świata. W/w ,,Jasełka Misyjne'' uczniowie nasi przedstawili również w Kościele Parafialnym podczas Pasterki w dniu 24.12.2005r. Występy młodych artystów nagrodzone zostały gromkimi oklaskami przez licznie przybyłych parafian. Nadmienić należy, że bardzo dobrze układa się współpraca między szkołą a parafią.


Mikołajki

Mikołajkowy dzień uczniowie naszej szkoły spędzili w Warszawie w Sali Kongresowej na Galowym Koncercie Dar Serca - na rzecz dzieci niepełnosprawnych "Ten sam Świat- pod niebem pełnym gwiazd" Wsparliśmy finansowo osoby niepełnosprawne i mieliśmy okazję usłyszeć i zobaczyć lubianych artystów: E. Flintę, Iwana i Delfina, zespół "Leszcze". Na koncercie obejrzeliśmy wspaniały pokaz laserów. Całość dostarczyła nam niesamowitych przeżyć!!!

 


Rocznica Niepodległości

Uroczystość poświęcona 87 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się w naszej szkole dnia 10 listopada 2005 roku. Inaugurację rozpoczęliśmy od wprowadzenia Sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. W części artystycznej uczniowie kl. V i VI pod kierunkiem p. Moniki Roman przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii Polski, począwszy od rozbiorów aż po dzień 11 XI 1918r.


Ślubowanie klasy pierwszej

24.10.2005 r. odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Klas liczy 4 osoby, wychowawcą jest A. Beker. Ten dzień dla wszystkich był bardzo uroczysty. Pierwszaki pokazały jak wspaniale znają alfabet i matematyczne rachunki. Wspaniałej zabawie towarzyszyły konkursy i zagadki. J jak to bywa w szkolnym zwyczaju na koniec Pani Dyrektor Grażyna Lipska mianowała dzieci na uczniów kl. I.


Druga rocznica nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole

Dnia 16 X 2005 r. to druga rocznica nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole. Z tej okazji wszyscy z Pocztem Sztandarowym na czele udaliśmy się sprzed szkoły do Kościoła Parafialnego aby uczcić pamięć naszego Patrona i przybliżyć dzień 16 X 2003 roku. W uroczystej Mszy Św. wspominaliśmy ówczesny dzień oraz modliliśmy się w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II. Po zakończeniu Mszy Św. Uczniowie recytowali wiersze i złożyli kwiaty pod figurą Jana Pawła II i zapalili znicze. Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa, jaką był różaniec.


Święto Edukacji Narodowej

14.10.2005 roku uczniowie klasy czwartej przygotowali akademię z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaprosiliśmy emerytowane nauczycielki mieszkające w Węgrze, księdza emeryta i proboszcza, Radę Pedagogiczną i pracowników szkoły. Uczniowie w poetycki sposób złożyli wszystkim życzenia, zaśpiewali 100 lat i wręczyli kwiaty.

 


Spotkanie z kombatantami

18 września 2005 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów poświęcony rocznicy września. W montażu słowno-muzycznym wzięli udział uczniowie klas V i VI.
Wydarzenia historyczne związane z naszymi terenami w pierwszych dniach września przybliżyła pani Marzena Kołakowska. Swoją wypowiedź oparła na materiałach autoryzowanych przez prof. Ryszarda Juszkiewicza. Dowiedzieliśmy się że 1 września 1939 roku granicę państwową na odcinku Janowo-Chorzele , którą broniła Mazowiecka Brygada Kawalerii około godziny 4 zaatakowały oddziały nieprzyjacielskie i zaczęły przesuwać się w kierunku Krzynowłogi Małej.
Do sukcesów polskiej obrony  w tym regionie i ,,pozycji Rzęgnowo'' w pierwszym dniu bitwy granicznej należy zaliczyć zestrzelenie w pobliżu wsi Olszewie samolotu nieprzyjacielskiego. Drugiego września o świcie oddziały MBK ugrupowane były na linii Rudno Jeziorowe- Łanięta.
W tym dniu pierwszym zaatakowanym oddziałem polskim  był dyon 11 Pułku Ułanów broniący przejściowej pozycji pod miejscowością Łoje. Starszym znane są szczegóły wrześniowej batalii na Mazowszu, ale młodzi niewiele wiedzieli o ciężkich walkach na tak bliskich nam terenach, więc słuchali z uwagą.
Zaproszeni goście - ułani z 11 Pułku Ułanów im. Edwarda Śmigłego-Rydza w Ciechanowie- Jan Goc, K Chmielewski i Stanisław Klepański wspominali dni, których byli uczestnikami. Swymi przemyśleniami podzielił się również zebranymi emerytowany wojskowy Jan Bąkowski.
Wraz z pozostałymi szacownymi zebranymi - dr Janiną Felińską -  Dyrektor Instytutu Zdrowia PWSZ w Ciechanowie, radną powiatu ciechanowskiego, Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego- Robertem Kołakowskim, burmistrzem Przasnysza Zenonem Lendzionem, wicestarostą przasnyskim Edwardem Kacprzakiem i Wójtem Gminy Czernice Borowe Wojciechem Brzezińskim udaliśmy się na cmentarz parafialny w Węgrze, na mszę polową w intencji poległych żołnierzy. Towarzyszyła nam Orkiestra Dęta OSP w Przasnyszu, poczty sztandarowe SP w Węgrze, SP w Rostkowie, OSP w Węgrze.
Po odsłonięciu tablicy poświęconej żołnierzom Mazowieckiej Brygady Kawalerii poległym w obronie granic we wrześniu 1939 roku nastąpiło złożenie kwiatów i powrót do szkoły.
Zamiarem organizatorów Pana Wójta Gminy Czernice Borowe, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze i księdza parafii Węgra było upamiętnić tamte wydarzenia, złożyć hołd poległym w obronie Mazowsza i tym którzy zginęli 2 września w okolicy wsi Pierzchały i spoczywają na naszym cmentarzu a także przekazać młodzieży że "społeczność, która pamięta o swoich korzeniach daje piękne świadectwo miłości kochanej Ojczyzny" jak napisała
w szkolne kronice dr Felińska.
/Opracowała Grażyna Lipska /Zakończenie roku szkolnego 2004/2005

Dnia 24 czerwca piąta klasa Szkoły Podstawowej w Węgrze na uroczystym apelu zakończenia roku szkolnego żegnała absolwentów VI klasy. Klas V pokrótce przypomniała historię ich pobytu w naszej szkole. Myśli mądrych i sławnych ludzi były wskazówką na dalszą drogę. Uczniowie zaprezentowali humorystyczne sytuacje z życia klasy VI. Przedstawicielka klasy V Magdalena Glinka w imieniu całej klasy obdarowała kolegów i koleżanki porcelanowymi figurkami. Uczniowie klasy VI wdzięczni za lata spędzone w murach wspaniałej szkoły, za wkład w ich edukację i wychowanie podziękowali Pani Dyrektor mgr Grażynie Lipskiej i Radzie Pedagogicznej.


Dzień Dziecka - 1 czerwca 2005r.

W tym szczególnym dniu postanowiliśmy wybrać się do Niestumia. Jest to niewielka miejscowość położona blisko Ciechanowa. Tu znajduje się stadnina koni. We wspaniałej zabawie nie przeszkodziła nam nawet brzydka pogoda. Dzieci z ciekawością obejrzały zwierzęta zgromadzone w mini zoo, z chęcią przejechały się bryczkami, ale największą atrakcją okazała się jazda konna. Dzieci, mamy i nauczyciele cierpliwie czekali na swoją kolejkę. Było trochę strachu, ale przyjemności jeszcze więcej. Świat przecież inaczej wygląda z wysokości konia. Po takiej zabawie wszyscy z apetytem zjedli przygotowany poczęstunek (kiełbaski, napoje i lody). Czas przeznaczony na zabawę minął szybko i niestety musieliśmy wracać. Nasi uczniowie na pewno mile będą wspominać ten Dzień Dziecka.
/ Opracowała Agnieszka Ćwiek/


Dzień Matki

26 maja 2005 roku zgodnie z dotychczasową tradycją naszej szkoły obchodziliśmy w Węgrze Dzień Matki. Uczniowie klasy trzeciej wraz z wychowawczynią Barbarą Częścik przygotowali przedstawienie pt. "Dziś dla Ciebie Mamo".
W uroczystej akademii wzięły udział zaproszone Mamy, uczniowie całej szkoły i nauczyciele. Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało a po zakończeniu części artystycznej dzieci wręczyły swoim Mamom kwiaty i kolorowe lizaki.
Po części oficjalnej Mamy zostały zaproszone na herbatę i ciasto.


Wspomnienie o Janie Pawle II - 18 maja 2005 r.

Tego faktu nie będzie można pominąć w książkach opisujących dzieje świata. Cała ludzkość zatrzymała się, obserwując, jak Biały Pielgrzym dochodzi do kresu swojej Drogi Krzyżowej, a potem przeżywa triumf na ziemi, bo tak trzeba nazwać Jego pogrzeb z udziałem wielu milionów ludzi. Wiedzieliśmy od dawna, jak cudowny człowiek żyje wśród nas, ale po śmierci Ojca Świętego okazało się, jak wielkim skarbem był On dla wszystkich. My - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II jesteśmy szczególnie dumni, iż tak wielki człowiek jest naszym Patronem. Dlatego 18 maja 2005 roku (85 rocznicę Jego urodzin) postanowiliśmy uczcić w sposób szczególny. Na ten dzień klasa IV pod opieką wychowawczyni Agnieszki Ćwiek przygotowała uroczysty apel. Rozpoczęła go ulubiona pieśń Jana Pawła II ,,Barka" - hymn naszej szkoły. Potem przypomnieliśmy sobie najważniejsze chwile z życia naszego Papieża, wysłuchaliśmy pięknych słów Jego poezji o miłości do Ojczyzny, Boga i drugiego człowieka. Wszyscy wzruszyliśmy się, kiedy usłyszeliśmy (niestety tylko z nagrania) głos samego Jana Pawła II. Dzieci swoją miłość i szacunek dla Ojca Świętego wypowiedziały też słowami piosenek zespołu Arka Noego. Ostatnia z nich ,,Święty, Święty uśmiechnięty" wyraziła naszą nadzieję, iż nasz Papież całym swoim życiem zasłużył, by znaleźć się w gronie świętych.
/Opracowała Agnieszka Ćwiek/16 X 2003 roku Szkoła Podstawowa w Węgrze otrzymała imię Jana Pawła II. Rok później bchodziliśmy I rocznicę nadania imienia, a od 2 kwietnia trwamy w żałobie.
Na sztandarze, fladze, płaskorzeźbie przedstawiającej naszego patrona, tablicy upamiętniającej październikową uroczystość wszystkich portretach Jana Pawła II znajdujących się w szkole zawisły żałobne kiry. Czarne wstążki, kwiaty i coraz więcej zniczy przynoszonych przez uczniów, nauczycieli i rodziców to tylko naoczne symbole, choć również ważne, bo mówią o naszym bólu, o tym, że pamiętamy i oddajemy hołd tak niezwykłemu papieżowi.
Poniedziałek rozpoczął się w naszej szkole apelem smutnym i uroczystym. Staliśmy pogrążeni w zadumie, żadne słowa nie mogły odzwierciedlić tego, co czuliśmy. Wyjątkowo przemawiały do nas przypomniane teraz życzenia, które otrzymaliśmy półtora roku temu. Ojciec święty życzy, aby ta szkoła zawsze była wierna wzniosłym tradycjom polskiej kultury.
Odśpiewaliśmy Barkę, ulubioną pieśń Ojca Świętego, która jest hymnem naszej szkoły. W klasach odmówiono krótkie modlitwy, o które Ojciec Święty zawsze prosił, chociaż nam wydawało się, że to my ich potrzebujemy.
W środę również zgromadziliśmy się na apelu, a pozostałe humanistyczne zajęcia poświęciliśmy na wspomnienia, wzruszenia, przypomnienie biografii Karola Wojtyły. Czytaliśmy Kwiatki Jana Pawła II, których pomysłodawcą jest Jan Turnau. Obejrzeliśmy też kasety z pielgrzymkami.
Uczniowie przygotowali serca z podziękowaniami: Kochany Ojcze Święty dziękujemy Ci za to, że nas kochałeś. Za to, że modliłeś się za nas, że pomagałeś nam w trudnych chwilach.
Ojcze święty dziękuję Ci za głoszenie prawdy Bożej, za nakłanianie młodzieży do wiary. Dziękuję za Twą obecność. Żałuję, że Nim spotkałam się z Tobą.
Ojcze święty dziękuję Ci za to, że byłeś tak wielkim człowiekiem, Głową Kościoła i nie zapomniałeś o swojej Ojczyźnie.
W czwartek o godzinie 10.00 udaliśmy się całą szkolną społecznością ze sztandarem do kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Węgrze na Mszę świętą odprawioną przez kapelana szpitalnego w Pułtusku, naszego poprzedniego proboszcza ks. Kazimierza Pawłowskiego.
Kościół wypełnił się rodzicami uczniów, mieszkańcami parafii, uczniami naszej szkoły i pobliskiej Szkoły Podstawowej w Borkowie. Przybyła do nas też delegacja uczniów ze sztandarem ze Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki z Rostkowa. Zabrakło naszego proboszcza ks. W. Pietrzaka, który leży w szpitalu. Na tej szczególnej Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za dar wspaniałego, mądrego papieża Jana Pawła II, patrona naszej szkoły. Wspominaliśmy słowa Jego Ekscelencji ks. biskupa Stanisława Wielgusa, który 16 X 2003 roku przy ołtarzu, wokół którego się zgromadziliśmy, mówił, że na pewno naszego patrona tytułować będą Wielkim.
Po powrocie do szkoły zgromadziliśmy się na wspólnym różańcu. Tej modlitwie, o której Ojciec Święty napisał: "Modlitwa tak łatwa, a równocześnie bogata, naprawdę zasługuje by wspólnota chrześcijańska ponownie ją odkryła." Czwartek to właśnie dzień przeznaczony na medytację Tajemnic Światła.
Otrzymaliśmy od ks. Pawłowskiego różaniec poświęcony w Rzymie; będzie nam zawsze przypominał smutne okoliczności, w których został nam podarowany.
W piątek uczniowie wraz z rodzinami uczestniczyli w uroczystej ceremonii transmitowanej przez TV i przeżywali indywidualnie pogrzeb naszego patrona, Wielkiego Człowieka, Polaka, Papieża. A teraz my nauczyciele i uczniowie będziemy wspólnie starali się ze wszystkich sił dorosnąć także do Jego nauki.

/Grażyna Lipska/ 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze 5 lutego 2005 r. Odbyła się "Choinka Noworoczna". W imprezie brali udział uczniowie wraz z rodzicami, władze gminne, nauczyciele. Prezentujemy zdjęcie z przebiegu choinki. W części artystycznej mieliśmy przyjemność obejrzeć Festiwal Piosenki Strażackiej. Parodie i treści rozbawiały wszystkich do łez. Świetne przeboje i wspaniałą zabawę zapewnił nam zespół Quatro, który serdecznie pozdrawiamy.

W naszej szkole zostały zorganizowane ferie zimowe. Trwały pierwszy tydzień. Uczniowie mieli okazję podarować lub odebrać Walentynki, skorzystać z pracowni komputerowej, poznać zasady ruchu drogowego, wykazać się w zajęciach artystyczno - regionalnych i intelektualnych (kalmbury, konkursy ortograficzne, konkurs czytelniczy), obejrzeć ciekawy film i bajkę. Zabawy sportowe uprzyjemiły uczniom wolny czas.

W naszej szkole można się dużo nauczyć i spędzić mile wolny czas.
Autorzy: Samorząd Uczniowski SP w Węgrze wraz z opiekunem
Justyną Graczyk.


"NAJPIĘKNIEJSZY Z PIĘKNYCH DNI"

W dniu 16.X.2003 roku Szkoła Podstawowa w Węgrze otrzymała imię Jana Pawła II.
Dla szkolnej społeczności był to wielki dzień. Szczególny, dlatego gdyż w tym dniu Patron szkoły obchodził 25 - lecie Pontyfikatu.
Rok 2003 jest rokiem jubileuszowym dla szkoły, która obchodzi 100 - lecie swojego istnienia i 10 - lecie funkcjonowania w nowym budynku.

Wg kroniki założonej i prowadzonej przez pana kierownika szkoły Józefa Nesteruka szkoła podstawowa w Węgrze powstała w 1903 roku jako szkoła gminy Chojnowo z siedzibą w Węgrze.
Budynek szkolny, mieszczący 2 klasy znajdował się po przeciwnej stronie drogi, na wprost Kościoła. Oczywiscie Węgra to teren zaboru rosyjskiego i językiem wykładowym był język rosyjski.
Masowe wystąpienia ludności Królestwa Polskiego w 1905 roku zmusiły carat do ustępstw, między innymi w kwestiach wprowadzania języka polskiego do szkół.
Żądania takie wysunięto również w Chojnowie na zebraniach gminnych w wymienionym roku. Informację tę podaję opierając się na źródłach: "Zarys dziejów oświaty w powiecie przasnyskim" pana Aleksandra Drwęckiego i "Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866 - 1939" Radosława Waleszczaka.
W połowie 1906 roku została zalegalizowana Polska Macierz Szkolna, która zakładała szkoły.
Przewodniczącym Gminnego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej na naszym terenie był ksiądz proboszcz z Węgry - Stanisław Mystkowski, który zakładał szkoły (z językiem polskim) w okolicy, również w Węgrze.
W 1914 roku w czasie działań wojennych wiele zabudowań w naszej wsi spłonęło; w tym szkoła, ale już w 1915 roku zorganizowano naukę w wynajętej izbie u pana Franciszka Karpińskiego. Nowy budynek szkolny, drewniany wybudowano w 1927 roku. Rok 1952 i 53 był znaczący dla tutejszej społeczności szkolnej i wiejskiej także dlatego, że dobudowano poddasze z trzema klasami, wyremontowano istniejące pomieszczenia.
Z biegiem lat budynek pomalowano, teren szkolny ogrodzono.
We wrześniu 1989 roku rozpoczęłam pracę w tej szkole jako nauczycielka języka polskiego. Ukończyłam tu szkołę podstawową. Byłam uczennicą pana Mariana Kosińskiego pełniącego funkcję dyrektora od 1970 roku przez kolejnych 18 lat, pani Zdzisławy Sumińskiej - mojej nauczycielki jęz. rosyjskiego, a potem dyr. tej szkoły.
W 1991 roku zostałam dyrektorem Szk. Podst. w Węgrze. Nasz budynek szkolny z powodu podeszłego wieku nie spełniał swojej funkcji, rozpadał się.
W maju 1992 roku rozpoczęła się budowa nowego obiektu. Trudne lata osiemdziesiąte nie pozwoliły moim szanownym poprzednikom rozpocząć tej budowy, chociaż czynili starania dużo wcześniej.
Pan Stanisław Sierbiński, działacz społeczny, wójt Gminy Czernice Borowe na początku lat 90 - tych wspaniały człowiek wraz z rodzicami uczniów obwodu naszej szkoły i wszyscy, którym na sercu leży dobro innych, w tym dzieci, wspierali i pomagali w tej inicjatywie.Oddano nowy budynek we wrześniu 1993 roku. (Minęło właśnie 10 lat). Przekazania szkoły dokonał Pan Zdzisław Morawski - ówczesny Wójt Gminy Czernice Borowe.
Gdy w zeszłym roku zastanawialiśmy się, jak uczcić 100 - lecie naszej szkoły i 10 - lecie pracy w obecnym budynku, postanowiliśmy poczynić starania, by nadań imię naszej małej, ale z tradycjami, placówce.
Spośród kilku propozycji wyłoniono kandydatury A. Mickiewicza, M. Konopnickiej i Jana Pawła II.
W wyniku głosowaniu, w którym brali udział uczniowie i nauczyciele wybrano na patrona naszej szkoły Jana Pawła II.
Dlaczego wybraliśmy Jana Pawła II na naszego patrona ?
- Bo jest wzorem Polaka, patrioty i chrześcijanina. Podziwiamy go za to, że potrafi kochać Boga i ludzi. Jesteśmy dumni z tego, że Papież jest naszym rodakiem i człowiekiem, który wskazuje ludzkości drogę do Boga.
-Bo jest przyjacielem, kimś bardzo bliskim. Pragniemy brać z niego przykład, jak żyć i kochać bliźnich.
-Jest dla nas auturytetem. Uświadamia nam, że ten, kto jest bogaty w dobro, może zwyciężać zło. Dla nas często zagubionych i szukających własnej drogi życiowej, staje się przewodnikiem po labiryncie życia.
Czego możemy się nauczyć od tak wspaniałego patrona?
-Tego, aby inni nie byli nam obojętni, abyśmy mieli wiele cierpliwości, nieśli pomoc i otuchę potrzebującym. Abyśmy szli prosto i pewnie ku zbawieniu.
16- ty pażdziernika 1978 r. przeszedł do historii, a dziś mija 25 lat od tej ważnej dla Polski chwili. Nasza ojczyzna stała się przez ten czas innym krajem, ale nie zmienił się stosunek Polaków do Papieża. Kochamy go jeszcze bardziej. Kochają go dorośli, młodzież i dzieci. Wiele szpitali, ulic, instytucji i szkół nosi jego imię. Od dziś i nasza.
Gdy stało się jasne, że Jan Paweł II będzie patronem naszej szkoły, poczuliśmy się onieśmieleni wielkością postaci, którą wybraliśmy. Bo Papież to człowiek wielkiego ducha, wielki przywódca przyciągający do siebie miliony ludzi różnych ras i narodowości. O wielkim człowieku można mówić tylko wielkimi słowami. A my jesteśmy niewielką szkołą, nauczamy zwyczajne dzieci. Chcemy jednak wychować ludzi mądrych, tolerancyjnych, broniących zasad chrześcijańskich, budujących przyszłość na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, jak naucza Papież.
Wybraliśmy jako motto do pracy dydaktyczno - wychowawczej myśl naszego Patrona: "Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć ".
Pragnę przypomnieć naszym uczniom, że sentencja ta ma swój początek :"Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem".
"Spotkania" ze słowami Papieża ubogacają kazdego z nas, pomagają nam być lepszymi i radośniejszymi. Encykliki i książki Jego
Świątobliwości stają się bestsellerami, bo zawierają głębokie przemyślenia, które zmuszają ludzi do refleksji nad własnym życiem.
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą kultywowali wartości, których naucza Jan Paweł II. Sądzimy, że wybraliśmy wzór godny do naśladowania dla nas i naszych dzieci. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła ma takiego patrona.
Opracowała: Grażyna Lipska

Dyrektor szkoły wraz z Radą Pedagogiczną pragną podziękować dostojnym gościom, którzy znaleźli czas i przybyli na naszą uroczystość: Jego Ekscelencji Biskupowi Płockiemu profesorowi dr hab. Stanisławowi Wielgusowi, ks. kan. dr Danielowi Brzezińskiemu, ks. dziekanowi kan. Stanisławowi Mariańskiemu, ks. dziekanowi kan. Franciszkowi Różańskiemu, i wszystkim księżom z Dekanatu Przasnyskiego oraz przybyłym księżom emerytom i ks. wychowankom tej szkoły. Dyrektorowi Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie p. M. E. Skibniewskiej, Dyrektorowi Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce p. M. Krupińskiemu, Zastępcy Dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie p. A. M. Szczepaniak, Kierownikowi Wizytatorów Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie p. A. Gocławskiej, Wizytatorom Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie: p. E. Radomskiej i J. Tańskiej, Staroście Powiatu Przasnyskiego p. Z. Szczepankowskiemu, Wicestaroście Przasnyskiemu p. E. Kacprzakowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu p. M. Walędziakowi, Dyrektorowi Wydziału Oswiaty p. R. Juklaniukowi, Przewodniczącemu Komisji Oświaty Rady Powiatu p. W. Kołakowskiemu, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu p. A. Radomskiemu, Wójtowi Gminy Czernice Borowe p. W. Brzezińskiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy Czernice Borowe p. W. Stolarczykowi, Radnym Gminy Czernice Borowe: Sekretarz Gminy p. B. Cienkus, Skarbnik Gminy p. G. Pszczółkowskiej. Przedstawicielom Policji w Przasnyszu, Pocztom Sztandarowym OSP Gminy Czernice Borowe i Gminy Przasnysz, p. Prezes Oddziału ZNP w Czernicach Borowych B. Ulatowskiej, dyrektorom Szkół z Gminy Czernice Borowe, Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p. M. Wąsikowi, Dyrektorowi PPKS w Przasnyszu p. L. Pierzchalskiemu, Dyrektorowi GOK w Czernicach Borowych p. H. Krupie, nauczycielom emerytom, nauczycielom, rodzicom, uczniom, pracownikom obsługi tej szkoły i mediom.
Ponadto dziękujemy sponsorom, którzy wsparli nasze przedsiewzięcie: Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu, Cukrowni w Krasińcu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu, Orkiestrze OSP w Przasnyszu, Jednostce Wojskowej 5699 w Przasnyszu, Firmie Materiałów Budowlanych "ARA" w Przasnyszu, A. i F. Nosarzewskim, J. i G. Borkowskim, M. i St. Bądkowskim, L. i A. Dzierzęckim, R. Szemplińskiemu, J. Szemplińskiemu, W. Krzyżewskiej, G. i W. Borkowskim, Państwu Czarzastym, M. Brzezińskiej, K. Ojrzyńskiemu, B. i W. Częścikom, M. Ćwiek, Z. Osowskiemu.